divider

Wat is Niveaubepaling Onderwijs?

Aan het eind van de basisschool wordt bepaald op welk niveau een kind onderwijs mag volgen op de middelbare school. Hierbij is het advies van de leerkracht leidend. De eindtoets (vaak de Cito-toets) wordt gezien als het tweede officiële advies.

Soms is er reden om het schooladvies tijdig en gedegen te onderbouwen om het niveau van een kind te bepalen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Meer weten over de verschillende hulpmiddelen?

Hulpmiddelen

NIO
NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Het resultaat van de NIO eindtoets geeft een indicatie voor welk middelbaar schoolniveau uw kind geschikt is.

De NIO geeft inzicht in verbale en rekenkundige vaardigheden.

De NIO is een eindtoets, die vooral de mogelijkheden van een kind meet en niet de werkelijke schoolprestaties. De NIO kan eerder in het proces van schoolkeuze worden afgenomen  of ingezet worden als een second opinion. Het voordeel van de NIO is dat deze op elk moment in het schooljaar afgenomen kan worden.

De NSCCT

De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) kijkt niet alleen naar de kennis en vaardigheden van een kind maar ook naar wat zijn of haar cognitieve capaciteiten zijn. Met de NSCCT worden leerrendementsverwachtingen in kaart gebracht. De NSCCT kan een leerkracht helpen bij de inschatting van de leermogelijkheden van de leerlingen. Zo kunnen de inschatting van de leerkracht, de resultaten van de kennistoetsen en die van de NSCCT goed naast elkaar worden gelegd. Op die manier ontstaat er een duidelijk overzicht.

Drempelonderzoek

Het drempelonderzoek kan een leerkracht helpen bij de niveaubepaling. Dit onderzoek wordt over het algemeen ingezet naast de eindtoets (zoals de Cito). Het drempelonderzoek bestaat uit vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Met dit onderzoek wordt voor elk onderdeel bekeken welk niveau de leerling haalt. Met dit onderzoek wordt dus gekeken naar de daadwerkelijke kennis en vaardigheden van de leerling.

Wil je weten welk onderzoek
het beste past bij jouw vraag?

Wil je weten welk onderzoek
het beste past bij jouw vraag?

Uitgelicht nieuws