divider

Wat is een drempelonderzoek?

Een drempelonderzoek is onderzoek waarmee bepaald kan worden welk schoolniveau bij een leerling past. Het didactisch niveau van het kind wordt met dit onderzoek in kaart gebracht. Binnen het basisonderwijs wordt het drempelonderzoek gebruikt als extra toets naast de eindtoets.

Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:

  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Woordenschat
  • Begrijpend lezen
  • Rekenen

Redenen om een drempelonderzoek af te nemen

Het drempelonderzoek helpt bij de niveaubepaling van kinderen. Over het algemeen wordt het onderzoek ingezet naast de eindtoets, maar het kan ook in plaats van de eindtoets worden afgenomen. Het voordeel van het drempelonderzoek is dat het niet gebonden is aan een bepaalde periode in het schooljaar.

Voor wie is een drempelonderzoek geschikt?

Het drempelonderzoek kan voor leerlingen uit groep 8 ingezet worden bij de niveaubepaling om tot een goed schooladvies te komen

Duur: Ongeveer 3 uur

Kosten: €450,00
.