ComeniusGGZ bestaat uit een gevarieerd team van ervaren therapeuten werkzaam op locaties in Amersfoort, Bilthoven, Hilversum, Nieuwegein en Woerden. Klik hieronder op de vestiging om alvast kort kennis te maken met de therapeuten.

Fieke Kok

Fieke Kok is sinds mei 2018 werkzaam binnen ComeniusGGZ als ontwikkelingspsycholoog. Ze heeft in 2007 haar studie Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2015 volgde ze de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met speciale aandacht voor kinderen en jeugdigen (CGT).

Na haar afstuderen is Fieke als ontwikkelingspsycholoog binnen het speciaal onderwijs en als studiecoach bij een huiswerkbegeleidingsinstituut gaan werken. Hierna heeft ze gewerkt binnen een dyslexie instituut waarbinnen ze psychodiagnostisch onderzoek deed naar lees- en spellingproblemen en dyslexiebehandelingen gaf. Vervolgens werkte zij in een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie waar ze psychodiagnostisch onderzoek deed en behandelingen gaf binnen de GBGGZ.

Binnen ComeniusGGZ houdt zij zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals ADHD, dyslexie en verschillende sociaal-emotionele problemen (o.a. (faal)angst, somberheid, negatief zelfbeeld).

Floor Hijnen

Floor Hijnen (1991) heeft in 2014 haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2017-2018 volgde ze de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie en in 2020 de basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten.

Na haar afstuderen heeft Floor eerst gewerkt als orthopedagoog bij het Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs te Gorinchem en als senior studiecoach bij een huiswerkbegeleidingsinstituut, voordat ze in maart 2015 als orthopedagoog bij ComeniusGGZ in dienst trad. Binnen ComeniusGGZ houdt ze zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals ADHD, dyslexie en verschillende sociaal-emotionele problemen (o.a. (faal)angst, somberheid, negatief zelfbeeld).

Fleur Benen

Fleur Benen heeft in 2017 haar master orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden afgerond. In 2019 volgde ze de basiscursus cognitieve gedragstherapie met speciale aandacht voor kinderen en jeugdigen (CGT).

Na haar afstuderen heeft Fleur eerst gewerkt als orthopedagoog in een vrijgevestigde praktijk voor basis GGZ waar zij zowel diagnostiek, als behandeling uitvoerde. Daarnaast werkte zij als orthopedagoog op meerdere scholen waarbij zij uitvoerder was van arrangementen. In november 2020 is zij in dienst getreden bij ComeniusGGZ, waar zij zich bezighoudt met zowel de diagnostiek als de behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

Marjolein Lensink

Marjolein (1983) is sinds oktober 2018 werkzaam binnen ComeniusGGZ in Amersfoort als Orthopedagoog-generalist. Na het afronden van haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht in 2006, heeft zij binnen diverse werksettingen gewerkt. Eerst als sociotherapeut binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie met kinderen met een vorm van autisme, daarna als orthopedagoog op een polikliniek voor AD(H)D problematiek en vervolgens acht jaar binnen een kleinschalige praktijk voor GBGGZ en leerproblematiek.

In 2011-2013 heeft Marjolein aanvullend de postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog-generalist afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft brede ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende hulpvragen en maakt in de behandelingen gebruik van verschillende behandelvormen zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve
gedragstherapie, EMDR, acceptance and commitment therapie (ACT) en ouderbegeleiding.
Binnen ComeniusGGZ houdt Marjolein zich bezig met zowel diagnostiek als behandeling.

Pirka Ruitenbeek

Pirka Ruitenbeek (1984) is werkzaam binnen ComeniusGGZ als orthopedagoog. Zij studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en werkte vervolgens een periode bij de Inspectie van het Onderwijs. In 2010 is zij gestart bij ComeniusGGZ, waar ze nog steeds met veel plezier werkt. In 2012 rondde Pirka de opleiding tot Cogmed Coach af en in januari 2022 de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie. Binnen ComeniusGGZ richt ze zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren in alle leeftijden, met zowel leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast geeft zij de Cogmed Werkgeheugentraining en is ze gespecialiseerd in de diagnostiek van (zeer) jonge kinderen.

Cyleke de Langen

Cyleke (1980) is sinds 2013 werkzaam binnen ComeniusGGZ in Bilthoven als Gezondheidszorgpsycholoog Kind & Jeugd. Na het afronden van haar studie Psychologie (Ontwikkelingspsychologie) aan de Universiteit Utrecht in 2004, heeft zij binnen diverse werksettingen gewerkt. Zowel binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als op de Universiteit Leiden, waar zij, naast haar diagnostisch werk op het Ambulatorium, ook les gaf aan studenten orthopedagogiek.
In 2011 heeft Cyleke aanvullend de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Kind & Jeugd afgerond aan de Universiteit Leiden. Zij heeft brede ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende hulpvragen en maakt in de behandelingen gebruik van verschillende behandelvormen zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding en binnenkort ook acceptance and commitment therapie (ACT). Binnen ComeniusGGZ houdt Cyleke zich bezig met
zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren in alle leeftijden,
met zowel leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek.

Ellen Kroonenberg

Het voorstelstukje van Ellen Kroonenberg volgt binnenkort.

Jantien van der Wijngaard

Jantien van der Wijngaard werkt al meer dan twintig jaar bij ComeniusGGZ. Ze begon als startend orthopedagoog met het afnemen van redelijk eenvoudige diagnostiek en het geven van dyslexiebehandelingen. Daarnaast kreeg ze volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen en verder te scholen tot Gezondheidspsycholoog. Inmiddels is ze Hoofd Behandeling van de verschillende vestigingen van ComeniusGGZ. Samen met het team vertegenwoordigen ze ComeniusGGZ en leveren ze als team professionele zorg binnen de basis GGZ. En daarom is Jantien trots op het hele team! Werken bij ComeniusGGZ doet ze met veel plezier omdat ze hier echt kan doen waar haar hart ligt: kinderen en hun ouders/verzorgers daar helpen waar ze vast (dreigen te) lopen. Altijd met een open blik, zonder oordelen en vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid.

Jocelyne Houweling

Jocelyne Houweling (1986) werkt sinds januari 2019 als orthopedagoog en dyslexiecoördinator bij ComeniusGGZ. Ze heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na haar afstuderen werkte zij als orthopedagoog bij een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier hield zij zich bezig met zowel diagnostiek als (groeps)behandeling bij kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek zoals angst, stemming en ontwikkelingsstoornissen. Daarna was zij bijna tien jaar werkzaam bij een vrijgevestigde praktijk voor leer- en gedragsproblematiek waar zij zich specialiseerde in het onderzoeken van leerlingen die vastlopen op school en het adviseren van hen en hun omgeving om op eigen kracht weer verder te kunnen. In die tijd volgde zij verdiepende opleidingen op het gebied van dyslexiezorg.
Ook bij ComeniusGGZ verricht zij diagnostisch onderzoek en begeleidt zij kinderen, jongeren en ouders met verschillende hulpvragen. Ze coördineert
de dyslexiezorg en behandelt kinderen met dyslexie op scholen. Daarnaast geeft zij sinds eind
2021 CogmedWerkgeheugentraining. In haar behandelingen maakt Jocelyne onder andere
gebruik vancognitief gedragstherapeutische technieken en vindt zij het belangrijk om met
persoonlijkeaandacht en op een doelgerichte manier het kind en het gezin beter te leren
kennen en zo samen aan oplossingen te werken.

Laura Roodenburg

Het voorstelstukje van Laura Roodenburg volgt binnenkort.

Laura Heesen

Laura Heesen werkt sinds mei 2020 als jeugdhulpverlener en basispsycholoog bij ComeniusGGZ. Zij studeerde kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen is zij enkele jaren werkzaam geweest binnen de ambulante jeugdzorg, waar zij begeleiding bood en later heeft gewerkt als zorgcoördinator. Binnen ComeniusGGZ houdt zij zich bezig met de ambulante gezinsbegeleiding, maar voert zij ook individuele diagnostiek en behandelingen uit. Tijdens de behandelingen maakt zij onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Madelief Uijen

Madelief Uijen werkt sinds september 2021 als psycholoog bij ComeniusGGZ. Zij heeft psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft daarna de master Klinische Ontwikkelingspsychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze master heeft Madelief voor haar stage gewerkt op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met diagnostiek bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en autisme. Binnen ComeniusGGZ verricht Madelief diagnostisch onderzoek en geeft zij behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Marieke van Leeuwen

Het voorstelstukje van Marieke van Leeuwen volgt binnenkort.

Mikaela Struik

Mikaela Struik (1999) is sinds oktober 2021 verbonden aan Comenius voor een werkervaringsplek. Zij is afgelopen zomer afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht en volgt momenteel een cursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd (CGT).

Mikaela is opgegroeid met affiniteit voor het vak. Zij is opgegroeid met een broertje met autisme en realiseerde op jonge leeftijd al dat dit een enorme impact kan hebben op het gezin. Via haar broertje is zij in contact gekomen met andere gezinnen die een stel helpende handen en een luisterend oor goed konden gebruiken. Naast deze hulp, heeft Mikaela tot op heden nog weinig ervaring binnen de klinische sector, al is dit wel altijd het doel geweest. Vorige jaren heeft Mikaela tijdens haar opleiding ervaring mogen opdoen binnen het onderwijs. Bij Comenius hoopt Mikaela nu om zich verder te kunnen ontwikkelen als orthopedagoog
en meer ervaring op te doen met CGT, om zo daarna nog jaren in de GGZ te mogen werken.

Mirjam van Zanten

Mirjam van Zanten is sinds november 2021 werkzaam als Dyslexiebehandelaar bij ComeniusGGZ. Ze heeft Onderwijswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en heeft daarna de master Schoolpsychologie gevolgd aan de Universiteit van Leiden. Haar klinische stage heeft ze gelopen bij een kinder- en jeugdpraktijk in de basis GGZ, waar ze ervaring heeft opgedaan in diagnostisch onderzoek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Nicoline von Devivere

Nicoline von Devivere (1989) heeft in 2016 haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2013 heeft zij haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond waarna zij als sociotherapeut werkzaam was. In 2017-2018 volgde ze de opleiding Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en volwassenen en in 2021 de opleiding Acceptence and commitment therapy (ACT). In 2022 gaat zij starten met de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.
Na haar afstuderen heeft Nicoline eerst gewerkt als orthopedagoog bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarna zij gestart met werken in de Specialistische GGZ. In 2021 is zij gestart bij ComeniusGGZ en houdt zij zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals ADHD, dyslexie en verschillende sociaal-emotionele problemen (o.a. (faal)angst, somberheid, negatief zelfbeeld).

Sharon Zuidijk

Het voorstelstukje van Sharon Zuidijk volgt binnenkort. 

Erica Jongenburger-Vegter

Erica Jongenburger is orthopedagoog sinds 2007 en heeft bij haar studie aan de Universiteit Utrecht twee specialisaties gedaan: psychosociale problemen en leerproblemen. Affiniteit met deze beide gebieden heeft ze nog steeds volop. De eerste jaren heeft zij vooral gewerkt op basisscholen. Daar deed ze diagnostiek en advieswerk. Bij Comenius GGZ komen de twee interessegebieden weer bij elkaar; sociaal-emotionele ontwikkeling en het schoolse leren, gaan vaak hand in hand.

Een werkdag is voor Erica geslaagd als ze kinderen weer een stukje heeft zien opbloeien. Het is voor haar belangrijk dat kinderen hun eigen kracht en kwaliteiten (weer) ontdekken en dit kunnen ontplooien. Ouders en leerkrachten zijn daarbij hun eerste begeleiders en kunnen hierin een mooie rol spelen. Erica denkt hierin graag mee.

Daarnaast zijn kinderen gewoon leuk om mee te werken en praten, natuurlijk. Elk kind
is weer anders en het werk vraagt daarom creativiteit, meedenken en inlevingsvermogen.

Mathanja Blok

Mathanja Blok werkt sinds januari 2019 als orthopedagoog bij Comenius. Sinds 2018 volgt ze de postmasteropleiding tot Orthopedagoog Generalist. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht in 2008 heeft Mathanja altijd met kinderen gewerkt, onder andere bij het academisch behandelcentrum UvA minds. Haar werkzaamheden bestonden daar uit diagnostiek en behandeling van kinderen, ouderbegeleiding en mindfulness training voor kinderen, ouders en volwassenen met stressgerelateerde klachten. Bij Comenius houdt Mathanja zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren, ouderbegeleiding en schoolgesprekken. Mathanja is in haar element als ze door het bieden van aandacht, inzicht, handvatten en vertrouwen kinderen, jongeren en hun ouders kan helpen weer op eigen kracht verder te kunnen. Ze hecht er waarde aan om goed oog te hebben voor de zorgen, behoeften, wensen en sterke kanten van het kind en de ouders en zoekt samen met hen naar een aanpak op maat.

Annouk Blom

Het voorstelstukje van Annouk Blom volgt binnenkort.

Naomi Stoop

Naomi Stoop (1995) is sinds juni 2022 werkzaam binnen ComeniusGGZ als Orthopedagoog. Na afronding van haar studie is Naomi begonnen als orthopedagoog bij Opdidakt, waar ze heeft gewerkt met kinderen van basisschoolleeftijd (8-12 jaar). Hier heeft ze de diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie mogen doen en vragen uit de generalistische basis GGZ opgepakt. Verder heeft ze het eerste gedeelte van de Cognitieve Gedragstherapie cursus afgerond. Binnen ComeniusGGZ houdt zij zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren.

Else Kooi

Else Kooi (1987) werkt sinds september 2021 bij ComeniusGGZ in Nieuwegein. Als orthopedagoog werkt zij met kinderen, jeugdigen en hun ouders, waarbij zij zich zowel met psychodiagnostiek als met behandeling bezighoudt. Ze heeft aan de Universiteit Utrecht Pedagogische Wetenschappen gestudeerd. Daarna is zij werkzaam geweest binnen de dyslexiezorg en leerlingenzorg. Vervolgens is zij de PABO gaan doen, om vanuit deze ervaring als consulent bij het samenwerkingsverband adviezen te geven aan leerkrachten en betrokkenen bij het onderwijs. Als orthopedagoog wil Else haar kennis en ervaring inzetten om met kinderen, jongeren en hun ouders mee te denken vanuit een positieve instelling.

Fieke van den Broek

Fieke van den Broek is sinds 1 maart 2021 werkzaam als orthopedagoog bij ComeniusGGZ. In 2014 heeft ze de opleiding Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt met kinderen en jongeren met uiteenlopende ontwikkelingsproblematiek en gezinsproblematiek. Hierbij stond de diagnostiek en behandeling van kinderen centraal, evenals ouderbegeleiding en de samenwerking met basisscholen. Tijdens deze werkzaamheden heeft Fieke de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie afgerond. Binnen ComeniusGGZ houdt zij zich bezig met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het geven van behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Iris Pruis

Iris Pruis is sinds oktober 2012 werkzaam bij ComeniusGGZ. Ze heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar opleiding heeft ze enkele jaren in het UMC St Radboud gewerkt met kinderen met gehoor- en spraak-/taalproblematiek. Ze verrichtte daar psychodiagnostisch onderzoek en werkte mee aan wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens is ze werkzaam geweest bij een schoolbegeleidingsdienst waar ze zich bezighield met dyslexieonderzoek en –behandeling, sociale vaardigheidstrainingen en faalangstreductietrainingen. Binnen ComeniusGGZ richt Iris zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek, waarbij ouders intensief betrokken worden. Tijdens de behandelingen maakt zij onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Nynke Postma

Vanaf augustus 2021 is Nynke Postma (1989) als orthopedagoog verbonden aan ComeniusGGZ. Nynke heeft eerst de PABO afgerond en heeft daarna Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na het afronden van haar studie is Nynke zeven jaar als zelfstandig orthopedagoog werkzaam geweest op verschillende scholen. Hier heeft ze een ruime ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met diverse problematiek. Nynke vindt het belangrijk om met persoonlijke aandacht en betrokkenheid het kind en het gezin beter te leren kennen en zo goede zorg op maat te kunnen bieden.

Sabine Wetzels

Sabine Wetzels (1988) is orthopedagoog en werkt sinds maart 2021 bij ComeniusGGZ. Zij heeft Education and Child Studies (orthopedagogiek) gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Voordat zij bij ComeniusGGZ aan de slag ging, heeft ze jaren gewerkt als zelfstandig ondernemer in een praktijk voor kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Binnen ComeniusGGZ voert Sabine intake- en adviesgesprekken, verricht ze diagnostisch onderzoek, behandelt ze kinderen en jongeren en geeft ze ouderbegeleiding. Sabine heeft de basisopleiding Cognitieve gedragstherapie afgerond en gebruikt technieken uit de cognitieve gedragstherapie regelmatig tijdens haar behandelingen. Ze vindt het belangrijk om te kijken naar de positieve eigenschappen en de krachten van het kind en deze ook in te zetten tijdens haar behandelingen.

In het eerste kwartaal van 2022 gaan we behandelingen aanbieden vanuit deze locatie. Dan zullen we ons team van locatie Zaandam hier aan jullie voorstellen.

0