ComeniusGGZ bestaat uit een gevarieerd team van ervaren therapeuten werkzaam op locaties in Amersfoort, Bilthoven, Hilversum, Nieuwegein, Harderwijk en Woerden. Klik hieronder op de vestiging om alvast kort kennis te maken met de therapeuten.

Fieke Kok

Fieke Kok is sinds mei 2018 werkzaam binnen ComeniusGGZ als ontwikkelingspsycholoog. Ze heeft in 2007 haar studie Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2015 volgde ze de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met speciale aandacht voor kinderen en jeugdigen (CGT).

Na haar afstuderen is Fieke als ontwikkelingspsycholoog binnen het speciaal onderwijs en als studiecoach bij een huiswerkbegeleidingsinstituut gaan werken. Hierna heeft ze gewerkt binnen een dyslexie instituut waarbinnen ze psychodiagnostisch onderzoek deed naar lees- en spellingproblemen en dyslexiebehandelingen gaf. Vervolgens werkte zij in een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie waar ze psychodiagnostisch onderzoek deed en behandelingen gaf binnen de GBGGZ.

Binnen ComeniusGGZ houdt zij zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals ADHD, dyslexie en verschillende sociaal-emotionele problemen (o.a. (faal)angst, somberheid, negatief zelfbeeld).

Floor Hijnen

Floor Hijnen (1991) heeft in 2014 haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2017-2018 volgde ze de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie en in 2020 de basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten.

Na haar afstuderen heeft Floor eerst gewerkt als orthopedagoog bij het Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs te Gorinchem en als senior studiecoach bij een huiswerkbegeleidingsinstituut, voordat ze in maart 2015 als orthopedagoog bij ComeniusGGZ in dienst trad. Binnen ComeniusGGZ houdt ze zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals ADHD, dyslexie en verschillende sociaal-emotionele problemen (o.a. (faal)angst, somberheid, negatief zelfbeeld).

Fleur Benen

Fleur Benen heeft in 2017 haar master orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden afgerond. In 2019 volgde ze de basiscursus cognitieve gedragstherapie met speciale aandacht voor kinderen en jeugdigen (CGT).

Na haar afstuderen heeft Fleur eerst gewerkt als orthopedagoog in een vrijgevestigde praktijk voor basis GGZ waar zij zowel diagnostiek, als behandeling uitvoerde. Daarnaast werkte zij als orthopedagoog op meerdere scholen waarbij zij uitvoerder was van arrangementen. In november 2020 is zij in dienst getreden bij ComeniusGGZ, waar zij zich bezighoudt met zowel de diagnostiek als de behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

Anna Maria Vlot

Anna Maria (1990) woont met veel plezier in Amersfoort samen met haar man, dochter en zoontje. In 2014 heeft zij haar studie master Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Utrecht. In 2019-2020 volgde ze de basiscursus cognitieve gedragstherapie (CGT).

Na haar afstuderen is Anna Maria begonnen als zorgcoördinator en later als orthopedagoog in het (speciaal) onderwijs. Vervolgens heeft zij een aantal jaar als orthopedagoog gewerkt in een praktijk waar zij diagnostiek deed en behandeling gaf binnen zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. Anna Maria is in september 2022 gestart bij ComeniusGGZ waar zij zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende klachten. Anna Maria werkt met name vanuit de principes en behandelvormen uit de cognitieve gedragstherapie gecombineerd met elementen uit de oplossingsgerichte benadering.

Nynke Postma

Vanaf augustus 2021 is Nynke Postma (1989) als orthopedagoog verbonden aan ComeniusGGZ. Nynke heeft eerst de PABO afgerond en heeft daarna Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na het afronden van haar studie is Nynke zeven jaar als zelfstandig orthopedagoog werkzaam geweest op verschillende scholen. Hier heeft ze een ruime ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met diverse problematiek. Nynke vindt het belangrijk om met persoonlijke aandacht en betrokkenheid het kind en het gezin beter te leren kennen en zo goede zorg op maat te kunnen bieden.

Lotte Pfauder

Lotte Pfauder (1997) is sinds oktober 2022 werkzaam binnen PsyMens als orthopedagoog. Haar studie Orthopedagogiek heeft zij in Utrecht en Leiden gevolgd. Eerdere ervaring heeft zij als stagiaire opgedaan bij Levvel binnen de afdeling Dwang, Angst en Tics en bij het Preventief Interventie Team. Hier heeft ze veel geleerd over diagnostiek en uiteenlopende behandelingen.

Binnen PsyMens richt Lotte zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren, en begeleiding van hun ouders. In haar werk maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie, waarvoor zij ook bezig is met verdere expertise opdoen aan de hand van een verdiepende cursus.

Cyleke de Langen

Cyleke (1980) is sinds 2013 werkzaam binnen ComeniusGGZ in Bilthoven als Gezondheidszorgpsycholoog Kind & Jeugd. Na het afronden van haar studie Psychologie (Ontwikkelingspsychologie) aan de Universiteit Utrecht in 2004, heeft zij binnen diverse werksettingen gewerkt. Zowel binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als op de Universiteit Leiden, waar zij, naast haar diagnostisch werk op het Ambulatorium, ook les gaf aan studenten orthopedagogiek.
In 2011 heeft Cyleke aanvullend de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Kind & Jeugd afgerond aan de Universiteit Leiden. Zij heeft brede ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende hulpvragen en maakt in de behandelingen gebruik van verschillende behandelvormen zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding en binnenkort ook acceptance and commitment therapie (ACT). Binnen ComeniusGGZ houdt Cyleke zich bezig met
zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren in alle leeftijden,
met zowel leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek.

Jantien van der Wijngaard

Jantien van der Wijngaard werkt al meer dan twintig jaar bij ComeniusGGZ. Ze begon als startend orthopedagoog met het afnemen van redelijk eenvoudige diagnostiek en het geven van dyslexiebehandelingen. Daarnaast kreeg ze volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen en verder te scholen tot Gezondheidspsycholoog. Inmiddels is ze Hoofd Behandeling van de verschillende vestigingen van ComeniusGGZ. Samen met het team vertegenwoordigen ze ComeniusGGZ en leveren ze als team professionele zorg binnen de basis GGZ. En daarom is Jantien trots op het hele team! Werken bij ComeniusGGZ doet ze met veel plezier omdat ze hier echt kan doen waar haar hart ligt: kinderen en hun ouders/verzorgers daar helpen waar ze vast (dreigen te) lopen. Altijd met een open blik, zonder oordelen en vanuit oprechte interesse en nieuwsgierigheid.

Jocelyne Houweling

Jocelyne Houweling (1986) werkt sinds januari 2019 als orthopedagoog en dyslexiecoördinator bij ComeniusGGZ. Ze heeft Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na haar afstuderen werkte zij als orthopedagoog bij een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier hield zij zich bezig met zowel diagnostiek als (groeps)behandeling bij kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek zoals angst, stemming en ontwikkelingsstoornissen. Daarna was zij bijna tien jaar werkzaam bij een vrijgevestigde praktijk voor leer- en gedragsproblematiek waar zij zich specialiseerde in het onderzoeken van leerlingen die vastlopen op school en het adviseren van hen en hun omgeving om op eigen kracht weer verder te kunnen. In die tijd volgde zij verdiepende opleidingen op het gebied van dyslexiezorg.
Ook bij ComeniusGGZ verricht zij diagnostisch onderzoek en begeleidt zij kinderen, jongeren en ouders met verschillende hulpvragen. Ze coördineert
de dyslexiezorg en behandelt kinderen met dyslexie op scholen. Daarnaast geeft zij sinds eind
2021 CogmedWerkgeheugentraining. In haar behandelingen maakt Jocelyne onder andere
gebruik vancognitief gedragstherapeutische technieken en vindt zij het belangrijk om met
persoonlijkeaandacht en op een doelgerichte manier het kind en het gezin beter te leren
kennen en zo samen aan oplossingen te werken.

Madelief Uijen

Madelief Uijen werkt sinds september 2021 als psycholoog bij ComeniusGGZ. Zij heeft psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft daarna de master Klinische Ontwikkelingspsychologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze master heeft Madelief voor haar stage gewerkt op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met diagnostiek bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en autisme. Binnen ComeniusGGZ verricht Madelief diagnostisch onderzoek en geeft zij behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Nicoline von Devivere

Nicoline von Devivere (1989) heeft in 2016 haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2013 heeft zij haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond waarna zij als sociotherapeut werkzaam was. In 2017-2018 volgde ze de opleiding Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en volwassenen en in 2021 de opleiding Acceptence and commitment therapy (ACT). In 2022 gaat zij starten met de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.
Na haar afstuderen heeft Nicoline eerst gewerkt als orthopedagoog bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarna zij gestart met werken in de Specialistische GGZ. In 2021 is zij gestart bij ComeniusGGZ en houdt zij zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals ADHD, dyslexie en verschillende sociaal-emotionele problemen (o.a. (faal)angst, somberheid, negatief zelfbeeld).

Laura Moerdijk

Laura Moerdijk (1993) heeft in 2016 haar studie orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. Na haar afstuderen is Laura op bij een vrijgevestigde praktijk gaan werken. Daarnaast werkte zij als studiecoach bij een huiswerkbegeleidingsinstituut. Hierna heeft ze gewerkt bij een dyslexie instituut waarbinnen ze psychodiagnostisch onderzoek deed naar lees- en spellingproblemen. Daarnaast gaf zij dyslexiebehandelingen en GBGGZ behandelingen.

In 2022 heeft zij de basiscursus cognitieve gedragstherapie afgerond.

Binnen ComeniusGGZ houdt Laura zich bezig met zowel diagnostiek als behandeling.

Murielle Westendorp

Murielle Westendorp (1996) is sinds augustus 2022 werkzaam bij ComeniusGGZ als dyslexiebehandelaar en orthopedagoog. Ze heeft haar bachelor pedagogische wetenschappen en haar master orthopedagogiek behaald aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie heeft Murielle veel met kinderen gewerkt, zo heeft zij als ambulant begeleider van kinderen en jongeren met diverse ontwikkelingsstoornissen gewerkt. Ook is ze werkzaam geweest in de naschoolse opvang. Haar masterstage heeft Murielle gedaan bij Mentaal Beter Jong in Zoetermeer. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met diagnostiek bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en autisme. Op dit moment volgt Murielle de basiscursus dyslexiebehandeling. Binnen ComeniusGGZ behandelt Murielle kinderen met dyslexie op scholen. Zij zal in de loop van de tijd haar werkzaamheden uitbreiden met het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van diverse behandelingen aan kinderen, jongeren en ouders.

Hanneke Doortmont

Hanneke Doortmont (1968) is sinds februari 2023 werkzaam bij ComeniusGGZ binnen het jeugdhulpteam. Na een lange tijd gewerkt te hebben in Amsterdam.
Hanneke is begonnen als docent op een middelbare school, daarnaast werkte ze als projectmedewerker bij een Welszijnsorganisatie in Amsterdam. Het ondersteunen van jongeren en ouders is altijd de rode draad geweest.

Vanaf 2015 is zij gestart bij het Ouder en Kind Team in Amsterdam. Daar kreeg zij volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen als jeugdhulpverlener, ook daar werkte ze met hart en ziel voor de gezinnen. Hanneke is getraind in Triple P/ positief opvoeden, Rots en water, opvoedopstellingen, oplossingsgericht werken met kids skills, competentietraining. Ze heeft gewerkt binnen het veiligheidsteam, maar ook bij het expertise jonge kind team. Dus van baby tot jong volwassenen heeft haar hart.

Door gewerkt te hebben op verschillende gebieden heeft zij een brede blik om met kinderen en ouders te werken. Ze is nieuwsgierig kijkt graag met een frisse blik, zonder oordeel, probeert er voor te zorgen dat ouders en kinderen weer in hun kracht komen te staan.

Vera van den Berg

Vera van den Berg (1988) heeft in 2013 haar master Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze promotieonderzoek gedaan naar de effecten van bewegen in de klas op de aandacht en concentratie van kinderen. Daarnaast heeft ze samen met ouders en professionals onderzocht hoe adviezen over bewegen, voeding, slapen en schermtijd voor 0 tot 4 jarigen in de jeugdgezondheidszorg verbeterd kunnen worden. Ook heeft ze als docent en stagebegeleider gewerkt bij verschillende opleidingen aan de Vrije Universiteit/VUmc.

Vanaf 2019 is Vera als orthopedagoog gaan werken bij een kleinschalige praktijk voor basis GGZ, waar ze in februari 2023 gestart is met de aanvullende opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. Sinds september 2023 werkt Vera bij ComeniusGGZ. Binnen diagnostiek en behandeling kijkt ze graag samen met het kind, jongere, ouders en eventuele andere betrokkenen naar welke uitdagingen er zijn en wat helpt om weer op eigen kracht verder te kunnen. Ze vindt het hierbij belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften en belevingswereld van ieder uniek kind en gezin. In haar vrije tijd is Vera regelmatig op pad met haar (jonge) gezin en is ze graag samen met familie en vrienden.

Elianne Molendijk

In 2022 heeft Elianne haar master orthopedagogiek afgerond aan de universiteit Utrecht. Tijdens deze master liep zij stage in een kleinschalig orthopedagogisch instituut binnen de basis GGZ. Hier deed zij ervaring op met diagnostiek en behandeling van diverse ontwikkelingsproblemen. Na haar  master werkte Elianne als studiecoach en orthopedagoog bij een onderwijsinstituut met zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren.

Binnen ComeniusGGZ richt Elianne zich op diagnostiek en behandeling. Als orthopedagoog vindt ze het belangrijk dat alle betrokkenen gehoord worden, waardoor er een passende aanpak kan worden gevormd.

Naomi Stoop

Naomi Stoop is sinds juni 2022 werkzaam binnen ComeniusGGZ als orthopedagoog. Tijdens haar studie orthopedagogiek heeft zij stagegelopen binnen een kleinschalige psychologenpraktijk waar zij verschillende psychodiagnostische onderzoeken heeft gedaan. Na afronding van haar studie is zij werkzaam geweest binnen een organisatie waar zij ervaring op heeft gedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie en school gerelateerde problemen. Binnen ComeniusGGZ houdt zij zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Zij gaat uit van de kwaliteiten van een kind en heeft een meer oplossingsgerichte manier van werken.

Tessa Boumeester

Tessa Boumeester werkt sinds oktober 2022 als psycholoog bij ComeniusGGZ. Zij heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft in 2021 haar master Ontwikkelingspsychologie afgerond. Tijdens deze master heeft Tessa voor haar stage gewerkt bij JeugdGGZ. Hier heeft zij ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen en angsten. Na haar master heeft Tessa een jaar als diagnosticus en behandelaar gewerkt bij kinderen met ernstige dyslexie. Binnen ComeniusGGZ verricht Tessa diagnostisch onderzoek en geeft zij behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Annouk Blom

Annouk Blom (1995) is sinds april 2022 werkzaam binnen ComeniusGGZ als

psycholoog. In 2018 heeft zij haar studie klinische kinder- en jeugdpsychologie afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie heeft zij bij een praktijk veel ervaring opgedaan op het gebied van leerproblematiek en was zij werkzaam als psycholoog in de generalistische basis GGZ waar zij zowel diagnostiek als behandelingen uitvoerde bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Binnen ComeniusGGZ houdt Annouk zich bezig met zowel de diagnostiek als behandelingen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken, waaronder leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen. In 2021 heeft zij de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) afgerond en past

zij deze geleerde kennis en vaardigheden toe in haar behandelingen.

Shareda van der Bent

Shareda van der Bent is sinds februari 2023 werkzaam binnen ComeniusGGZ als orthopedagoog. Ze heeft in 2013 haar studie Pedagogische wetenschappen afgerond aan de Universiteit van Leiden. In 2021 volgde ze een basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) met speciale aandacht voor kinderen en jeugdigen.

Na haar afstuderen is Shareda als orthopedagoog en onderwijsadviseur werkzaam geweest bij een onderwijs adviesbureau. Daar heeft zij o.a. als dyslexiebehandelaar gewerkt en veel kinderen geholpen met lees en spellingproblemen. Ook heeft zij veel psychodiagnostisch onderzoek gedaan bij kinderen om een beter beeld te krijgen van hun onderwijs(leer)behoeften in de klas. Tot slot heeft zij ook ervaring opgedaan met het coachen en begeleiden van jeugdigen binnen de basis GGZ.

Binnen ComeniusGGZ houdt Shareda zich bezig met zowel de diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals ADHD, dyslexie en verschillende sociaal- emotionele problemen (o.a. (faal) angst, somberheid, negatief zelfbeeld).

Else Kooi

Else Kooi (1987) werkt sinds september 2021 bij ComeniusGGZ in Nieuwegein. Als orthopedagoog werkt zij met kinderen, jeugdigen en hun ouders, waarbij zij zich zowel met psychodiagnostiek als met behandeling bezighoudt. Ze heeft aan de Universiteit Utrecht Pedagogische Wetenschappen gestudeerd. Daarna is zij werkzaam geweest binnen de dyslexiezorg en leerlingenzorg. Vervolgens is zij de PABO gaan doen, om vanuit deze ervaring als consulent bij het samenwerkingsverband adviezen te geven aan leerkrachten en betrokkenen bij het onderwijs. Als orthopedagoog wil Else haar kennis en ervaring inzetten om met kinderen, jongeren en hun ouders mee te denken vanuit een positieve instelling.

Fieke van den Broek

Fieke van den Broek is sinds 1 maart 2021 werkzaam als orthopedagoog bij ComeniusGGZ. In 2014 heeft ze de opleiding Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt met kinderen en jongeren met uiteenlopende ontwikkelingsproblematiek en gezinsproblematiek. Hierbij stond de diagnostiek en behandeling van kinderen centraal, evenals ouderbegeleiding en de samenwerking met basisscholen. Tijdens deze werkzaamheden heeft Fieke de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie afgerond. Binnen ComeniusGGZ houdt zij zich bezig met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het geven van behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Laura Dekker

Laura Dekker is sinds 1 september 2023 werkzaam bij ComeniusGGZ als orthopedagoog. Na het afronden van haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht in 2021 is ze twee jaar werkzaam geweest bij een praktijk binnen de leerproblematiek. Hier hield ze zich voornamelijk bezig met de diagnostiek en behandeling van dyslexie bij kinderen op het regulier en speciaal basisonderwijs. Laura vindt het belangrijk om in de behandeling uit te gaan van de krachten van het kind of de jongere en hun ouders.

Marjolein Lensink

Marjolein (1983) is sinds oktober 2018 werkzaam binnen ComeniusGGZ als Orthopedagoog-generalist. Ze startte in de vestiging in Amersfoort en maakte in 2024 de overstap naar de vestiging in Nieuwegein. Na het afronden van haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht in 2006, heeft zij binnen diverse werksettingen gewerkt. Eerst als sociotherapeut binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie met kinderen met een vorm van autisme, daarna als orthopedagoog op een polikliniek voor AD(H)D problematiek en vervolgens acht jaar binnen een kleinschalige praktijk voor GBGGZ en leerproblematiek.

In 2011-2013 heeft Marjolein aanvullend de postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog-generalist afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft brede ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders met uiteenlopende hulpvragen en maakt in de behandelingen gebruik van verschillende behandelvormen zoals oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, acceptance and commitment therapie (ACT) en ouderbegeleiding.

Binnen ComeniusGGZ houdt Marjolein zich bezig met zowel diagnostiek als behandeling.

Maarten de Groen

Maarten de Groen (1991) is sinds februari 2023 werkzaam als Hoofd Behandeling bij ComeniusGGZ. Vanaf 2015 is hij werkzaam in de jeugdgezondheidszorg waarvan sinds 2019 als Orthopedagoog-Generalist en Zorgmanager. Over de jaren heen heeft hij ervaring opgedaan met zowel ambulant als poliklinisch werk binnen verschillende doelgroepen, settingen en domeinen. Naast orthopedagoog-generalist is hij ook leerkracht en heeft hij ervaring met zowel het voor de groep staan als begeleiden van leerkrachten. Hij geniet ervan om met mensen samen te werken, van elkaar te leren en samen met het systeem uit te zoeken wat nodig is om weer vooruit te kunnen gaan. Buiten zijn werk geniet hij van het gezinsleven, houdt hij van tennissen en wielrennen en vind je hem vaak in de buitenlucht.

Kim van Ingen

Kim van Ingen behaalde in 2018 haar diploma Social Work. Ze besloot om verder te gaan studeren, waarna ze in 2020 haar master Orthopedagogiek behaalde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar afstuderen werkte Kim in de basis GGZ, waar zij zowel diagnostiek als behandeling (waaronder groepstrainingen) uitvoerde. Kim heeft ervaring in het werken met kinderen en ouders met verschillende hulpvragen en maakt in behandeling gebruik van verschillende behandelvormen zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken, ACT4Kids, video-observaties en ouderbegeleiding. Ze vindt het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten.