divider

Compliment of klacht

Bent u tevreden?

Dat vinden we fijn om te horen! Wilt u een positieve ervaring delen of een compliment geven aan een van onze medewerkers of teams? Dat stellen wij zeer op prijs. U kunt dit mailen aan  info@comeniusggz.nl en we zorgen ervoor dat uw bericht bij de juiste persoon of personen terecht komt.

Bent u niet tevreden?

Alhoewel kwaliteit bij ons centraal staat, kan er altijd wel eens iets mis gaan. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over één van onze medewerkers of over onze instelling, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs de kans te krijgen de klacht intern te onderzoeken en zo mogelijk met een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons secretariaat op nummer 030-605 2500 of per mail via  info@comeniusggz.nl. Voor onze klachtenregeling klik hier.

Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan bestaat de mogelijkheid tot een geschillenprocedure bij de EZa. Voor meer informatie klik hier.

Bent u het niet eens met de diagnose en/of de behandeling?

Wanneer u het niet eens bent met de door uw behandelaar gestelde diagnose of behandeling kan een second opinion uitkomst bieden. Een andere bevoegde therapeut geeft dan een onafhankelijk oordeel. Ook uw behandelaar kan bij twijfels een second opinion aanvragen. De second opinion wordt altijd verleend door een bevoegde therapeut van een andere zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg. Uw behandelaar helpt u met het aanvragen van een second opinion.

CTA doorlinken
naar zorgvraag

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

logo-akj

     Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.