divider

Vergoedingen

ComeniusGGZ heeft contracten met alle gemeenten in Midden-Nederland. Met een beschikking van de gemeente of juiste verwijzing van de huisarts wordt het onderzoek en/of de behandeling volledig vergoed.

Alle regels met betrekking tot vergoeding van onze zorg vindt u hier.

Verwijzingen

Verwijzing huisarts
Een aantal zaken zijn van belang voor een verwijsbrief van de huisarts:

  1. Op de verwijsbrief dient duidelijk aangegeven te zijn dat het een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) betreft
  2. Een vermoede DSM-5 stoornis dient aangegeven te zijn (vermoeden van bijvoorbeeld ADHD, ADD, angst, depressie, gedragsstoornis)
  3. De datum van verwijzing dient vóór de datum te liggen dat uw kind bij ons is aangemeld
  4. De AGB-code van de huisarts moet vermeld worden
  5. De verwijzing moet voorzien zijn van handtekening huisarts en/of een praktijkstempel

Het is van belang dat u de originele verwijsbrief aan ons overhandigt of dat de huisarts deze via ZorgDomein aan ons stuurt.

Dyslexie
Voor het vaststellen en/of behandelen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn er specifieke afspraken per gemeente. Bij de aanmelding leggen we de procedure om voor vergoeding in aanmerking te komen aan u uit.

Zorgverzekering
Wanneer u geen (juiste) verwijzing heeft en het onderzoek zelf bekostigt, dan kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Met een aanvullende zorgverzekering wordt er mogelijk een deel vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan ComeniusGGZ. De factuur ontvangt u na afloop van het onderzoekstraject.

Kunnen wij
u helpen?

Meer informatie over
ons zorgaanbod

Uitgelicht nieuws