ComeniusGGZ Kind en Jeugd

Opgroeien gaat gepaard met vallen en opstaan, verdriet en blijdschap, pijn en geluk. ComeniusGGZ helpt kinderen en jongeren bij de uitdagingen waar ze voor staan. Wij hebben jarenlang ervaring en expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen en onderkennen van leerproblemen (zoals dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) en sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale angst) bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Aan ouders en scholen bieden we handvatten en adviezen die voorwaarden scheppen om kinderen en jongeren zich beter te laten ontwikkelen.

Welke behandelingen
biedt ComeniusGGZ?

Uitgelicht

Over ComeniusGGZ

ComeniusGGZ bestaat al ruim 25 jaar en is in Midden-Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. We vinden dat we ons daarom de specialist in de generalistische basis GGZ mogen noemen.

Over PsyMens

PsyMens is de zusterorganisatie van ComeniusGGZ. Het is een GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning. PsyMens biedt hulp bij gecompliceerde psychische problemen en gezinsproblematiek.

Welke behandelingen biedt ComeniusGGZ?

Kinderen en jongeren staan centraal

Bij ComeniusGGZ staat het kind of de jongere centraal. Het gaat om de uitdagingen waar hij of zij voor staat. Daarbij letten we vooral op wat hij of zij wel kan. Bij het onderzoek en de behandeling gaan we uit van de mogelijkheden van het kind of de jongere. Op die manier zetten we onze cliënten weer in hun kracht.

ComeniusGGZ is met zes vestigingen één van de grotere praktijken voor psychologisch onderzoek en behandeling in de provincie Utrecht. We adviseren direct aan kinderen, jongeren en hun ouders. Scholen worden waar nodig betrokken en weten ons te vinden voor advisering en overleg.

Welke onderzoeken doet ComeniusGGZ?

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Welke onderzoeken doet ComeniusGGZ?

ComeniusGGZ is HKZ-gecertificeerd

ComeniusGGZ is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector en biedt een basisgarantie voor kwaliteit.  Dit betekent onder andere dat ComeniusGGZ:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Om het HKZ-certificaat te behouden vinden regelmatig controles plaats door een externe, onafhankelijke organisatie. Meer weten over het HKZ-certificaat en de Stichting HKZ? Kijk dan op www.hkz.nl