ComeniusGGZ wederom gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

 In Nieuws

Afgelopen jaar was ComeniusGGZ gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Afgelopen donderdag 25 augustus vond de jaarlijkse audit plaats en wij kunnen u trots vertellen dat wij de audit glansrijk doorlopen hebben. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NKD en wij de komende tijd het NKD-keurmerk mogen dragen.

Tijdens de audit werd ComeniusGGZ gecomplimenteerd over de opzet van het kwaliteitssysteem binnen de organisatie en hoe de kerngedachte wordt uitgedragen. Daarnaast was de auditor onder de indruk van de proactieve houding als het gaat om de kwaliteit. De dossiervorming is volledig en er wordt zichtbaar veel aandacht besteed aan het leermateriaal voor op school en thuis.

Over het NKD
Dyslexiezorgverleners die zijn aangesloten bij het NKD hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als groot voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. U leest meer over het NKD-keurmerk op de website van het NKD.

Recent nieuws