divider

Zorgaanbod van ComeniusGGZ

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Soms loopt een kind vast in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan veroorzaakt worden door allerlei factoren en tot veel verschillende klachten leiden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor het gedrag thuis, op school en in het contact met anderen. Ook kan het zelfbeeld of de gemoedstoestand hierdoor negatief beïnvloed worden. Wanneer problemen, ondanks hulp van ouders en omgeving, niet over lijken te gaan, kan de hulp van ComeniusGGZ worden ingeschakeld.
Ons team werkt al meer dan 25 jaar binnen de generalistische basis GGZ. Door de jarenlange ervaring met kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben we veel expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen (zoals dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) en sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale angst). ComeniusGGZ is er voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling.

Het zorgaanbod van ComeniusGGZ richt zich op de volgende stoornissen:

  • Gedragsstoornissen zoals aandachtstekortstoornissen en oppositioneel opstandige stoornissen
  • Ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrum stoornissen
  • Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie
  • Sociaal – emtionele problemen zoals faal- en sociale angst en depressieve stemmingsstoornissen
  • Executieve functiestoornissen zoals aandacht- en planningsproblemen

Diagnostiek

Wanneer een kind bij ons wordt aangemeld, beginnen we met een intake. Daar wordt in kaart gebracht wat er speelt en welke behoeftes en wensen er zijn. Aan de hand van dit gesprek wordt een behandelplan opgesteld. Het kan echter ook zijn, dat een intake niet genoeg informatie biedt en een aanvullend onderzoek wordt geadviseerd ten behoeve van de juiste diagnostiek. ComeniusGGZ kent een uitgebreid aanbod van methoden en technieken die worden gebruikt om de juiste diagnose te kunnen stellen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina psychologische onderzoeken.

Behandeling

Behandelingen worden te allen tijde afgestemd op de wensen en behoeften van het kind of de jongere en diens ouders/verzorgers. De psycholoog/orthopedagoog gebruikt effectief bewezen protocollen en stemt deze altijd af op het kind. Op deze manier dragen we zorg voor een op maat gemaakte behandeling. ComeniusGGZ biedt zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen. Dit aanbod staat uitgebreid toegelicht op de bijbehorende pagina’s op deze website.

Voor wie?

ComeniusGGZ is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Bij jonge kinderen (ook onder de zes jaar) bieden we de hulp via ouders.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons secretariaat via  info@comeniusggz.nl en 030-6052500.

Jeugdhulp

In elk gezin zijn er wel eens vragen met betrekking tot de opvoeding. Soms zijn het vragen waarbij opvoeders kortdurend extra ondersteuning nodig hebben, om vervolgens zelf sterker verder te kunnen. Vanuit de jeugdhulpverlening wordt er opvoedondersteuning en begeleiding gegeven in de omgeving van het kind. Zo kan er in de thuissituatie met ouders en het kind aan doelen worden gewerkt, maar kan er ook in de schoolsituatie hulp worden ingezet indien dit in belang is van het kind.

Ik wil graag hulp
voor mijn kind

Ik wil graag hulp voor mijn kind

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Psymens | Comenius GGZ
NKD | Comenius GGZ

Uitgelicht nieuws