divider

ComeniusGGZ biedt passende zorg

Wanneer uw kind tegen problemen aanloopt wilt u dat hij of zij goed geholpen wordt. ComeniusGGZ biedt hulp bij verschillende soorten problematiek. U kunt bij ons terecht voor verschillende behandelingen en diagnostiek. Samen met uw zoon of dochter brengen we in kaart waar hij of zij tegenaan loopt. Vervolgens bepalen we ook samen welke hulp daar het beste bij past.

ComeniusGGZ heeft door jarenlange ervaring veel expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen, gedrags– en ontwikkelingsproblemen en sociaal-emotionele problemen. We bieden ouders en scholen handvatten en adviezen aan die voorwaarden schappen om het kind zich te laten ontwikkelen.

Alle behandelaren/onderzoekers zijn officieel geregistreerde SKJ-, NVO-, NIP- en/of BIG-professionals.

Meer weten over diagnostiek

Keurmerken

Keurmerk Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie | Comenius GGZ

ComeniusGGZ heeft een eigen behandelprogramma ontwikkeld voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie en heeft daarvoor het keurmerk gekregen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Keurmerk Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten | Comenius GGZ

ComeniusGGZ doet iedere vijf jaar mee aan het visitatietraject van de Nederlandse Vereniging van Vrijgestelde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP). Deze genoten kwaliteitsvisitatie van de NVVP is door de Federatie van Gezondheidspsychologen (FGzP) geaccrediteerd als een vorm van intercollegiale toetsing. Met het behalen van het certificaat voldoet ComeniusGGZ aan de kwaliteitseisen van de NVVP.

Kunnen wij
u helpen?

Meer weten over
ons zorgaanbod?

Meer weten over
onze behandelingen?

Uitgelicht nieuws