divider

Onze missie en visie

ComeniusGGZ ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om in de generalistische basiszorg kwalitatief goede zorg te bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Iedereen verdient goede steun en de kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom werken we bij ComeniusGGZ uitsluitend met gekwalificeerde mensen. Al onze psychologen en orthopedagogen zijn officieel geregistreerde BIG- en/of SKJ-professionals, die werken met wetenschappelijk effectief bewezen methoden van diagnostiek en behandeling.

Meer weten over onze diagnostiek?

Onze expertise

Comenius GGZ

Door de jarenlange ervaring met kinderen en jongeren hebben we veel expertise opgebouwd als het gaat om behandelen, herkennen en onderkennen van:

  • Leerproblemen – zoals dyslexie,
  • Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen – zoals ADHD en autismespectrum stoornissen,
  • Sociaal-emotionele problemen zoals faal- en sociale angst.

ComeniusGGZ biedt ouders en scholen handvatten en adviezen aan die voorwaarden scheppen om het kind zich beter te laten ontwikkelen.

ComeniusGGZ is erop gericht om kinderen, jongeren en jongvolwassenen, die vastlopen in hun ontwikkeling te helpen. Daarbij staat het kind of de jongere centraal. We kijken altijd naar het kind of de jongere en zijn of haar omgeving. De context is van groot belang bij diagnostiek en behandeling, want het kind is altijd onderdeel van een groter geheel. Samen onderzoeken we wat beter kan en wat daarvoor nodig is. Het doel is dat ouders en kinderen weer van hun eigen kracht uit kunnen en durven gaan

Kunnen wij u helpen?

Meer weten over
ons zorgaanbod?

Uitgelicht nieuws