divider

Wat zijn dwangproblemen?

Er is sprake van dwangproblemen wanneer iemand langer dan een uur per dag dwangmatige gedachte (obsessies) heeft en/of dwangmatige (compulsies) uitvoert. Dwangproblemen kunnen diverse vormen aannemen zoals controledwang, smetvrees, wasdwang etc. Waar het op neer komt is dat iemand het gevoel heeft bepaalde handelingen te moeten doen en te moeten herhalen. Dit probleem is ook wel bekend onder de naam Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCD).

De obsessieve gedachten zorgen voor onrust en angst. De dwanggedachten resulteren in dwanghandelingen zoals (jezelf) voortdurend wassen. Dit soort handelingen geven tijdelijk verlichting. De gedachten en angst blijven terugkomen waardoor er steeds wordt teruggegrepen op de dwanghandeling. Het probleem wordt op die manier steeds erger.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Hier komt een CTA in de regel te staan

Dwangproblemen herkennen

Dwangproblemen zijn te herkennen doordat een kind of jongere op een dwangmatige manier bepaalde handelingen blijft herhalen. Dit kunnen kleine en grote handelingen zijn. Het kan ook gaan om psychische handelingen. Dus bepaalde gedachtes oproepen, tellen etc. Deze handelingen zijn bedoeld om de onrust of angst die het kind of de jongere heeft te voorkomen of te verminderen. Het lukt het kind of de jongere vaak niet om de gedachte en/of handelingen zelf te stoppen.

Wat helpt bij Wat helpt bij dwangproblemen?

Het is erg belangrijk dat dwangproblemen serieus genomen worden. Iemand doet niet vervelend of vreemd, omdat hij of zij dat zelf wil. Het kind of de jongere heeft het gevoel niet anders te kunnen. Dit zet de sociale relaties behoorlijk onder druk wat voor een nog grote onrust en angst kan zorgen. Het dagelijks functioneren gaat op den duur lijden onder de dwangproblemen.

Omdat dwangproblemen enorm kunnen verschillen qua intentie, uiting en trigger bestaat er geen standaard behandeling voor dwangproblemen. De behandeling wordt bij Comenius daarom altijd volledig afgestemd op de vraag, behoefte en wensen van het kind of de jongere. Om tot een juist behandelprogramma te komen is het van belang dat we eerst een psychodiagnostisch onderzoek afnemen. Op die manier kunnen we achterhalen wat het onderliggende probleem is en waardoor de dwanggedachte en –handelingen worden getriggerd.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws