divider

Wat is Diagnostiek?

Diagnostiek is een verzamelnaam voor methoden en technieken die gebruikt worden om een diagnose te kunnen stellen.

ComeniusGGZ ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om in de generalistische basis GGZ kwalitatief goede zorg te bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Kinderen en jongeren lopen soms vast in hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij tegen verschillende problemen aan lopen. Om de juiste zorg te bepalen wordt gestart met een (telefonische) intake. Op basis daarvan wordt de zorgvraag helder geformuleerd en bepaald welke onderzoeksmethode geschikt is. Op deze pagina leest u over de verschillende soorten onderzoek die ComeniusGGZ kan uitvoeren.

Ik wil mijn kind laten onderzoeken

Voor wie?

Door onze jarenlange ervaring met kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben we veel expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Welke behandelingen biedt ComeniusGGZ?

Welke behandelingen biedt ComeniusGGZ?

Uitgelicht nieuws