divider

Wat is Psycho-educatie

Met psycho-educatie wordt uitgelegd wat een probleem, stoornis of beperking inhoudt en hoe hier het beste mee om kan worden gaan. Kinderen, jongeren en hun ouders krijgen op deze manier begrip voor de situatie en krijgen handvatten om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Psycho-educatie gaat in de meeste gevallen gepaard met diagnostiek en/of behandeling. Met een juiste verwijsbrief of beschikking wordt deze zorg vergoed.

Ik wil graag gebruik
maken van psycho-educatie

Ik wil graag gebruik
maken van psycho-educatie

Voor wie is Psycho-educatie geschikt?

Psycho-educatie is bedoeld voor kinderen en jongeren die beter om willen leren gaan met of meer inzicht willen krijgen in hun stoornis. Ook ouders van deze doelgroep kunnen psycho-educatie krijgen. Het kan ingezet worden bij verschillende diagnoses uiteenlopend van ADHD tot dyslexie.

Praktische informatie

Psycho-educatie wordt afgestemd op de vraag van de cliënt. Om ervoor te zorgen dat we de beste zorg en educatie kunnen leveren, gebruiken we hierbij de daarvoor opgestelde protocollen.

Psycho-educatie kan op verschillende manieren worden gegeven. Het kan individueel, of tegelijk met de ouders. Gesprekken kunnen face-to-face worden gevoerd, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van e-health.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws