divider

Wat is een Dyslexieonderzoek?

Met een dyslexieonderzoek wordt onderzocht of er sprake is van dyslexie en of het gaat om een ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) of een ander vorm van dyslexie. Als het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie goed is onderbouwd, kan onderzoek plaatsvinden dat bestaat uit verschillende onderdelen:

 • een intelligentieonderzoek,
 • onderzoek naar lees- en spellingvaardigheden,
  • klanktekenkoppeling (grafeem-foneem koppeling)
  • het vermogen klanken te onderscheiden en correct te gebruiken (fonologische verwerking)
  • het serieel benoemen
 • onderzoek naar controletaken, waarmee gekeken wordt of er alternatieve verklaringen zijn voor het lees- en/of spellingprobleem.
  • concentratie
  •  visueel- en auditief geheugen
  •  woordenschat

Resultaten

Resultaten

Uit het onderzoek kan naar voren komen dat er sprake is van:

 • geen of een lichte tot milde vorm van dyslexie. Indien het kind een remediërende behandeling nodig heeft, kan ComeniusGGZ die geven. Voor de remediërende behandeling is een alternatieve financiering nodig. De kosten van het onderzoek worden echter wel vergoed door de gemeente waar het kind is gehuisvest en staat ingeschreven.
 • ernstige enkelvoudige dyslexie. Aansluitend kan dyslexiebehandeling worden gestart. De behandeling wordt vergoed door de gemeente.
 • ernstige dyslexie in combinatie met het vermoeden van een andere stoornis zoals AD(H)D of een ontwikkelingsprobleem. Omdat de hardnekkige dyslectische kenmerken ook kunnen samenhangen met een andere stoornis, dient het kind daarvoor eerst behandeld te worden. Het kind komt dan niet in aanmerking voor een dyslexiebehandeling, maar wel voor een behandeling in de specialistische zorg. Deze behandeling wordt door de gemeente vergoed. Voor deze vergoede behandeling kan het kind terecht bij ComeniusGGZ of zo nodig bij onze zusterorganisatie PsyMens. Als na de behandeling blijkt dat de dyslectische klachten toch blijven aanhouden, dan kan het kind alsnog in aanmerking komen voor een dyslexiebehandeling

Het verschil tussen
dyslexie en EED

Hoe wordt dyslexie
behandeld?

CTA doorlinken
naar behandelingen

Uitgelicht nieuws