divider

Wat is trauma- en stressorgerelateerde problematiek (PTSS)?

Als een kind of jongere iets aangrijpends meemaakt kan dit soms leiden tot psychische en psychiatrische  problemen. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een sterfgeval of ongeluk, maar het kan ook om terugkerende gebeurtenissen gaan, zoals pesten, mishandeling of verwaarlozing. Ieder kind reageert anders en of dergelijke situaties leiden tot een (psycho-)trauma is moeilijk te voorspellen. Maar als zich dit wel uit in psychische problemen als extreme angst, hulpeloosheid of prikkelbaar gedrag is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en hulp te verlenen. Posttraumatische stressstoornis is een angststoornis.

Ik wil graag hulp
voor mijn kind

Herkennen van trauma- en stressorgerelateerde problematiek/ PTSS

Angststoornissen, waaronder dus ook PTSS, gaan nogal eens samen met depressie en gedragsstoornissen, Het herkennen van trauma- en stressorgerelateerde problematiek is daarom niet gemakkelijk. De manier waarop het tot uiting komt verschilt ook erg per leeftijd. Jonge kinderen zullen ander gedrag tonen dan oudere kinderen die beter begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Het is dus belangrijk dat ouders of betrokken anderen alert zijn op afwijkend gedrag of gedragsveranderingen.

Wat helpt bij trauma- en stressorgerelateerde problematiek/ PTSS?

Hulp bij trauma- en stressorgerelateerde problematiek en PTSS begint met een pro actieve aanpak. De kans dat een kind of jongere uit zichzelf begint te vertellen is klein. Voor behandeling is een veilige omgeving van groot belang. Dit kan deels individueel zijn, maar ook in groepsverband of samen met de ouders en/of het gezin.
Naast cognitieve gedragstherapie is EMDR  een mogelijkheid.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws