divider

Wat is Hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid heeft niet één alomvattende definitie. Er zijn wel een aantal kenmerken die duiden op hoogbegaafdheid. Dat zijn een hoge intelligentie, een hoge mate van creativiteit en een aanzienlijke motivatie. De nadruk wordt vaak gelegd op de hoge intelligentie omdat dit het enige echt meetbare aspect is. Een IQ vanaf 130 kan wijzen op hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren zijn dus erg intelligent, creatief en gemotiveerd. Ze denken over het algemeen anders en abstracter dan hun leeftijdgenoten en vinden daardoor moeilijk aansluiting.

Is mijn kind
hoogbegaafd?

Is mijn kind hoogbegaafd?

Hoogbegaafdheid herkennen

Wanneer hoogbegaafde kinderen niet op hun niveau worden aangesproken en uitgedaagd worden, kunnen ze allerlei ongewenst gedrag vertonen. Dit kan variëren van faalangst, onderpresteren tot opstandig en depressief gedrag. Het is daarom van belang hoogbegaafdheid tijdig te herkennen en erkennen. Met begeleiding kunnen we ervoor zorgen dat hoogbegaafdheid niet langer als last maar eerder als zegen wordt ervaren.

Er zijn verschillende kenmerken die kunnen duiden op hoogbegaafdheid. Dit betekent echter niet dat alle hoogbegaafde personen aan alle kenmerken voldoen.
Een van de kenmerken van hoogbegaafdheid is de hoge intelligentie. Hoogbegaafde kinderen en jongeren leggen snel verbanden en denken in stappen vooruit. Ze beschikken vaak over een grote woordenschat en kunnen snel leren. Hierbij slaan ze vaak stappen over en vullen die stappen zelf in. Ze willen graag serieus genomen worden en zijn meestal erg perfectionistisch. Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben over het algemeen ook een zeer goed geheugen. Ze zijn breed geïnteresseerd, maar de interesses wisselen ook vaak. Deze kinderen en jongeren tonen een grote mate van betrokkenheid en inlevingsvermogen.

Ons uitgangspunt is dat veel facetten de ontwikkeling beïnvloeden. Dat leidt er toe dat we breder kijken naar een kind dan alleen naar zijn/haar intelligentie. Om te onderzoeken of er sprake is van hoogbegaafdheid doen we bij het diagnostisch onderzoek naast een intelligentieonderzoek ook de concentratie- en geheugentesten. Normaliter testen we vanuit de zogenaamde breedbandprocedure: persoonlijkheid en sociaal emotionele ontwikkeling, verdeelde aandacht, ruimtelijk inzicht, visuo-motoriek en didactisch niveau komen dan ook aan bod. Voor een hoogbegaafdheidsonderzoek volstaat in principe een ingekorte versie van de breedbandprocedure. Wanneer we bij het ingekorte onderzoek (sociaal emotionele en/ of gedrags-) bijzonderheden zien, adviseren we het afgenomen onderzoek uit te breiden. Hiertoe zal altijd in overleg met jou besloten worden.

Wat helpt bij hoogbegaafdheid?

Kinderen en jongeren met hoogbegaafdheid lopen vaak tegen een aantal dingen aan. Ze denken anders dan hun leeftijdsgenootjes waardoor ze geen aansluiting kunnen vinden. Daarnaast worden ze vaak niet genoeg uitgedaagd. Op school wordt vaak te weinig aandacht besteed aan ontwikkelingsgebieden die voor deze groep juist zo belangrijk zijn. Denk hierbij aan filosofie, leren leren en je hoofd/hersenen op een andere manier gebruiken. De training hoofdwerk kan een uitkomst bieden voor deze kinderen en jongeren. Tijdens deze training worden kinderen en jongeren zowel cognitief uitgedaagd als psychosociaal begeleid.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws