divider

Wat is Hoofdwerk?

Hoofdwerk is een training voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren. In deze zogenaamde hoofdwerkklas worden de deelnemers gestimuleerd en uitgedaagd, waardoor ze beter functioneren binnen het reguliere onderwijs. Daarnaast wordt er een steunende en structurerende begeleiding geboden met betrekking tot gedragsbijzonderheden die kunnen samenhangen met hoogbegaafdheid.

In de hoofdwerkklas komen leergebieden aan bod waar hoogbegaafde kinderen op school niet (genoeg) aan toekomen, maar die voor hen juist zo belangrijk zijn. Denk hierbij aan filosofie, leren leren, je hoofd/hersenen op een andere manier gebruiken. Met name het leren leren neemt een belangrijke plaats in.

Psycho-educatie heeft ook een belangrijke rol in deze training. Door middel van psycho-educatie leren de kinderen en jongeren wat het betekent om te beschikken over een hoge intelligentie en wat maakt dat zij soms moeite hebben om aan te sluiten bij hun leeftijdsgenoten.

Een ander onderdeel van de training bestaat uit het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verder uitbreiden van de sociale vaardigheden. Doordat het gaat om een groepstraining kunnen de kinderen en jongeren goed met elkaar oefenen. Tegelijkertijd kunnen ze veel in elkaar herkennen waardoor ze tot de conclusie komen dat ze helemaal niet anders zijn, zoals ze dit vaak ervaren, maar dat er meer kinderen zijn die sneller denken en anders tegen de dingen aankijken.

Direct aanmelden
voor de training

Hier komt een CTA in de regel te staan

Voor wie is Hoofdwerk geschikt?

De training Hoofdwerk is geschikt voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren die vanwege hun hoogbegaafdheid last krijgen van problemen op school en/of gedragsbijzonderheden, zoals

  • teruggetrokken gedrag
  • aangepast gedrag
  • onzekerheid
  • driftbuien
  • concentratieproblemen

Praktische informatie

De training Hoofdwerk betreft een groepstraining. We stellen de groepen samen op basis van aanmelding. Een groep bestaat uit maximaal 6 kinderen. De cursus zal bestaan uit 12 wekelijkse bijeenkomsten op woensdagochtend van 9.00 uur tot 11.45 uur en wordt gegeven door een gespecialiseerde leerkracht in de regio Bilthoven/Zeist.

De periode is een blok van 12 bijeenkomsten (totale kosten €900, -), incl. een koffieochtend voor de ouders en een verslag over uw zoon of dochter achteraf .

Denk je dat jouw zoon of dochter geschikt is om mee te doen, of wil je er met ons over van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met: