divider

Wat is Spelobservatie?

Spelobservatie is een vorm van diagnostiek bij jonge kinderen om een indruk te krijgen van de emotionele thema’s die een kind bezighouden. Het is ook een diagnostisch instrument bij het bepalen van psychische problematiek. Tevens is het een middel om te bezien of het kind via fantasie en beeldend vermogen kan interacteren.

Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van spelelementen en beelden. De non-verbale invalshoek biedt mogelijkheden om emoties en cognities zichtbaar te maken.

Voor wie is Spelobservatie geschikt?

Spelobservatie geeft ons extra handvatten wanneer een kind niet kan praten of bepaalde zaken (nog) niet goed onder woorden kan brengen. Deze vorm van diagnostiek wordt toegepast bij kinderen tot en met 12 jaar.

Kinderen zijn niet altijd in staat om hun emoties of de problemen waar ze tegenaan lopen onder woorden te brengen. In dit soort gevallen biedt spelobservatie een uitkomst. Door middel van spelobservatie kunnen we onderzoeken hoe het is gesteld met de fantasie, emoties, actuele en/of verborgen thematieken. Dit doen we wanneer er vragen of vermoedens bestaan van psychische/psychiatrische problematiek.

Praktische informatie

Spelobservatie maakt doorgaans deel uit van een breder onderzoek. Wat de omvang van het onderzoek inhoudt en welke diagnostische middelen verder worden ingezet verschilt per keer. Dit heeft te maken met de vragen, wensen en behoeften die er spelen en de onderzoeksopzet die naar aanleiding daarvan wordt gemaakt.

Welke onderzoeken biedt ComeniusGGZ nog meer?

Uitgelicht nieuws

ComeniusGGZ Amersfoort is verhuisd

Sinds 2017 zit ComenusGGZ in Amersfoort op de Zielhorsterweg 75. Dit pand deelden wij met PsyMens. Door groei van beide organisaties werd dit pand te klein en is na de zomer van 2019 het pand [...]

Nieuwe naam, nieuwe look!

Comenius heeft een frisse en toekomstgericht nieuwe uitstraling gekregen en gaat verder onder de naam ComeniusGGZ. Frisse kleuren, toegankelijke en heldere informatie en een naam die onze [...]

ComeniusGGZ Bilthoven is verhuisd

ComeniusGGZ Bilthoven is verhuisd! We hebben afscheid genomen van onze locatie aan de Bilderdijklaan, maar blijven binnen Bilthoven. Sinds enige tijd hebben wij onze intrede gedaan aan de [...]

0