divider

Wat is een Ontwikkelingsanamnese?

Een ontwikkelingsanamnese is een gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) dat gaat over de ontwikkeling van hun kind. Hierbij neemt de onderzoeker de verschillende levens- en ontwikkelingsfasen nauwkeurig door. De volgende aandachtsgebieden komen daarbij aan de orde:

  • ontwikkeling van levensfuncties zoals slapen, eten, groei, spraak, motoriek,
  • ontwikkeling op school en
  • ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied.

In het geval van een meer specifieke onderzoeksvraag naar bijvoorbeeld ADHD of autisme kan de ontwikkelingsanamnese worden uitgebreid aan de hand van semi-gestructureerde interviews.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Voor wie is een Ontwikkelingsanamnese geschikt?

Bij ComeniusGGZ nemen we een ontwikkelingsanamnese af als onderdeel van een breder onderzoek. Het kan zijn dat een kind of jongere problemen of mogelijke stoornissen heeft die het functioneren in het dagelijks leven belemmeren.

Praktische informatie

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind of de jongere wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten en interviews. Het interview zal in eerste instantie worden afgenomen met de ouder(s) of iemand anders die het kind of de jongere tijdens zijn of haar eerste levensjaren van dichtbij heeft meegemaakt. Vanaf ongeveer 16 jaar zal ook het kind bij dit gesprek aanwezig zijn. Er wordt stilgestaan bij de zwangerschap, de geboorte en het verloop sindsdien. Daarnaast vragen we naar de achtergrond van de ouders (opvoedstijl, ziektes etc.). Het gesprek neemt ongeveer 90 minuten in beslag.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Welke onderzoeken biedt ComeniusGGZ nog meer?

Welke onderzoeken biedt ComeniusGGZ nog meer?

Uitgelicht nieuws