divider

Wat is een Neuropsychologisch onderzoek?

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek worden specifieke functies, zoals aandacht, geheugen, informatieverwerking, concentratie en sociale cognitie onderzocht.

Het neuropsychologisch onderzoek legt de relatie tussen de cognitieve ontwikkeling, de leermogelijkheden en de neuropsychologische functies van het kind of de jongere. Om een helder beeld te krijgen van welke neuropsychologische functies sterk dan wel zwak zijn, wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatie. Vragenlijsten worden ondersteunend aan dit onderzoek afgenomen.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Voor wie is een Neuropsychologisch onderzoek geschikt?

Het neuropsychologisch onderzoek kan afgenomen worden bij kinderen en jongeren tot 23 jaar die zich anders ontwikkelen dan op basis van leeftijd wordt verwacht. Het betreft bijvoorbeeld kinderen of jongeren die zich niet goed lijken te kunnen concentreren, nieuwe leerstof niet goed kunnen onthouden of het tempo van de klas niet kunnen bijhouden.

Praktische informatie

Het neuropsychologisch onderzoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag, afhankelijk van de onderzoeksopzet. Dit onderzoek is altijd onderdeel van een breder onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden door de psycholoog of orthopedagoog met u besproken. In dit gesprek worden op basis van de resultaten adviezen geven. Ouders ontvangen na afloop ook een onderzoeksverslag.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Wordt dit onderzoek vergoed?

Welke onderzoeken biedt ComeniusGGZ nog meer?

Uitgelicht nieuws

ComeniusGGZ Amersfoort is verhuisd

Sinds 2017 zit ComenusGGZ in Amersfoort op de Zielhorsterweg 75. Dit pand deelden wij met PsyMens. Door groei van beide organisaties werd dit pand te klein en is na de zomer van 2019 het pand [...]

Nieuwe naam, nieuwe look!

Comenius heeft een frisse en toekomstgericht nieuwe uitstraling gekregen en gaat verder onder de naam ComeniusGGZ. Frisse kleuren, toegankelijke en heldere informatie en een naam die onze [...]

ComeniusGGZ Bilthoven is verhuisd

ComeniusGGZ Bilthoven is verhuisd! We hebben afscheid genomen van onze locatie aan de Bilderdijklaan, maar blijven binnen Bilthoven. Sinds enige tijd hebben wij onze intrede gedaan aan de [...]

0