divider

Wat is een Neuropsychologisch onderzoek?

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek worden specifieke functies, zoals aandacht, geheugen, informatieverwerking, concentratie en sociale cognitie onderzocht.

Het neuropsychologisch onderzoek legt de relatie tussen de cognitieve ontwikkeling, de leermogelijkheden en de neuropsychologische functies van het kind of de jongere. Om een helder beeld te krijgen van welke neuropsychologische functies sterk dan wel zwak zijn, wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatie. Vragenlijsten worden ondersteunend aan dit onderzoek afgenomen.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Voor wie is een Neuropsychologisch onderzoek geschikt?

Het neuropsychologisch onderzoek kan afgenomen worden bij kinderen en jongeren tot 23 jaar die zich anders ontwikkelen dan op basis van leeftijd wordt verwacht. Het betreft bijvoorbeeld kinderen of jongeren die zich niet goed lijken te kunnen concentreren, nieuwe leerstof niet goed kunnen onthouden of het tempo van de klas niet kunnen bijhouden.

Praktische informatie

Het neuropsychologisch onderzoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag, afhankelijk van de onderzoeksopzet. Dit onderzoek is altijd onderdeel van een breder onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden door de psycholoog of orthopedagoog met u besproken. In dit gesprek worden op basis van de resultaten adviezen geven. Ouders ontvangen na afloop ook een onderzoeksverslag.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Wordt dit onderzoek vergoed?

Welke onderzoeken biedt ComeniusGGZ nog meer?

Uitgelicht nieuws