divider

Wat zijn somatoforme klachten?

Somatoforme klachten zijn lichamelijke klachten, waar geen fysieke verklaring voor te vinden is. Iemand kan bijvoorbeeld last hebben van hartkloppingen terwijl er geen medische oorzaak voor is. Dit is niet hetzelfde als psychosomatische klachten. Somatoforme klachten worden veroorzaakt doordat iemand niet goed in staat is om op adequate wijze uiting te geven aan zijn of haar emoties. Die emoties komen vervolgens tot uiting via lichamelijke klachten.

Kinderen en jongeren met somatoforme klachten zijn niet in staat hun om over hun gevoel na te denken of hun emoties onder woorden te brengen. Ze zien geen verband tussen hun emoties en hun lichamelijke klachten. De ervaren klachten zijn slechts signalen die veelal fysiek maar ook in angstig gedrag tot uiting kunnen komen.

Uit onderzoek is gebleken dat somatoforme klachten vaak samenhangen met angstklachten en depressie.

Wanneer de klachten zes maanden of langer aanhouden, wordt er gesproken van een somatoforme stoornis. Dit is een overkoepelende term voor zeven verschillende somatoforme problemen:

 • conversiestoornis
 • hypochondrie
 • pijnstoornis
 • stoornis van de lichaamsbeleving
 • somatisatiestoornis
 • somatoforme stoornis niet anderszins omschreven (NAO)
 • ongedifferentieerde somatoforme stoornis

Hier komt een cta
in de regel te staan

Hier komt een CTA in de regel te staan

Herkennen van somatoforme klachten

Somatoforme klachten kunnen erg uiteenlopen. Het voornaamste kenmerk is dat iemand last heeft van een fysieke pijn, waar geen lichamelijke oorzaak voor gevonden kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, pijnlijke gewrichten, uitval van ledenmaten, duizeligheid, pijn op de borst etc.

Wat helpt bij somatoforme klachten?

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een methodiek die helpt bij Somatoforme klachten. Door middel van CGT leren kinderen en jongeren om hun emoties te uiten. Ze leren daarnaast hoe hun gevoelens invloed kunnen hebben op hun lichaam en hun gedrag.

Naast de behandeling bij Comenius is het altijd goed om het gesprek aan te gaan met je kind. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren praten over de dingen die hen bezighouden. Door over eventuele problemen en gevoelens te praten worden deze ook minder zwaar.

 • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

 • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

 • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

 • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws