divider

Wat zijn relatie- en gezinsproblemen?

Iedere relatie en ieder gezin kent goede en minder goede tijden. Ieder gezin en iedere relatie krijgt te kampen met verschillende spanningen. Soms kunnen deze spanningen leiden tot langdurige problemen. Wanneer één of meerderen binnen een relatie of gezin het probleem als onoplosbaar zien of als erg zorgelijk ervaart spreken we van een relatie- of gezinsprobleem.

Hier komt een cta
in de regel te staan

Hier komt een CTA in de regel te staan

Relatie- en gezinsproblemen herkennen

Relatie- en gezinsproblemen kunnen te maken hebben met verschillende soorten onderliggende problemen. Hierdoor kunnen relatie- en gezinsproblemen zich ook op verschillende manieren uiten. Voorbeelden zijn:

 • ruzies en woedebuien,
 • vermijdend en ondermijnend gedrag,
 • somberheid en lusteloosheid
 • onvoldoende met elkaar spreken
 • seksuele problemen bij jou en je partner
 • identiteitsproblemen bij ouders of kinderen
 • lichamelijke klachten

Wat helpt bij relatie- en gezinsproblemen?

Een groot onderdeel van relatie- en gezinsproblemen bestaat vaak uit de communicatie. Het is daarom van belang om het gesprek met elkaar aan te gaan. Praat niet over elkaar, maar met elkaar. Geef aan wat je dwars zit, maar sta ook open voor de mening en problematiek van de ander. Ga nooit vechten. Dit maakt de problemen alleen maar erger. Bouw rust in voor jezelf en de ander, met name als de spanningen oplopen.

Wanneer jullie er samen niet uitkomen kan Comenius jullie helpen. Dit doen we door middel van systeemtherapie. Dat wil zeggen dat de therapeut niet alleen kijkt naar het individu maar ook naar het systeem, waarin het individu leeft. Denk hierbij aan het hele gezin, de familie, de partnerrelatie, het gezin van herkomst, de woonbuurt etc. De systeemtherapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaats ze steeds in het verband van de grotere sociaal-culturele context van het gezin. De nadruk van de behandeling ligt op het, in samenwerking met het gezin, veranderen van patronen.

 • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

 • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

 • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

 • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws