divider

Wat is Dyscalculie?

Dyscalculie is een hardnekkige stoornis op het gebied van rekenen en wiskunde. Net als bij dyslexie gaat het om een aangeboren afwijking die losstaat van de intelligentie. Het gaat om een complexe stoornis. Bij rekenen worden meerdere hersengebieden gebruikt, waaronder het taalcentrum. Een getal heeft meerdere kenmerken. Het bestaat uit een woord bijvoorbeeld twee, maar het kan ook een cijfer zijn ‘2’ en dan hebben we ook nog de daadwerkelijke hoeveelheid **. Deze drie aspecten van een getal bevinden zich bij ons in drie verschillende hersengebieden. Die moeten dus allemaal samenwerken om goed te kunnen rekenen.

Dyscalculie is een rekenprobleem, maar een rekenprobleem is niet altijd dyscalculie. Dyscalculie wordt niet veroorzaakt door slecht onderwijs of didactische tekortkomingen. Wanneer dat wel de oorzaken zijn dan spreken we simpelweg over een rekenprobleem. De oorzaak bij dyscalculie ligt dus nooit in de omgeving, maar in het kind zelf.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Hier komt een CTA in de regel te staan

Herkennen van dyscalculie

Dyscalculie is aan een aantal zaken ter herkennen. Kinderen en jongeren met dyscalculie hebben over het algemeen moeite met het omzetten van gesproken getallen naar geschreven getallen. Zo maken ze van 34, 43 en andersom. Ze hebben ook vaak moeite met het aanleren van getal- en volumebetekenissen en het aanleren van wiskundige procedures. Zo wordt het verschil tussen optellen en aftrekken als ingewikkeld ervaren.

Kinderen met dyscalculie slaan vaak getallen over bij het tellen. Ze hebben ook langer de neiging om op de vingers te tellen.

Rekenen en wiskunde zijn voor kinderen en jongeren met dyscalculie het moeilijkst. Maar ook klokkijken en het verschil tussen links en rechts vormen uitdagingen. Naast de rekenproblemen hebben kinderen met dyscalculie ook vaak moeite met plannen.

Wat helpt bij dyscalculie?

Bij kinderen met dyscalculie is een tijdige onderkenning en behandeling van belang. Op die manier wordt voorkomen dat er een verkeerd beeld ontstaat over de capaciteiten van het kind en de achtergrond van het leerprobleem. Wanneer die onderkenning er niet is, kan het kind onnodig gefrustreerd raken en emotionele problemen ontwikkelen, zoals depressiviteit, een verminderd zelfvertrouwen of gedragsproblemen.

Net als bij dyslexie kan dyscalculie goed behandeld worden. Het is hierbij van belang dat het kind of de jongere extra begeleiding krijgt en veel oefent. Dit kan met behulp van de school of een externe begeleider van Comenius.
De stof moet in kleine stapjes worden aangeboden. Het is van belang dat er men weer terug gaat naar het begin. De basisvaardigheden zijn immers vaak niet goed ontwikkeld, waardoor de logica achter sommen vaak niet wordt begrepen. Wanneer de basale inzichten ontbreken, gaat rekenen lijken op trucjes met cijfers. Dit moet worden voorkomen.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws