divider

Wat is opstandig gedrag? (ODD/CD)

De meeste kinderen en jongeren zijn wel eens driftig, boos of brutaal, meestal als gevolg van frustratie of onmacht. Over het algemeen is dit normaal gedrag en passend bij de levensfase. Vooral kleuters kunnen koppig zijn en pubers opstandig; beide op zoek naar grenzen. Opstandig gedrag wordt pas problematisch als het ernstige vormen aanneemt, langer duurt en als zowel het kind zelf, als de directe omgeving structureel problemen ervaart door dit gedrag. In dat geval kan er sprake zijn van een oppositionele-opstandige stoornis (Oppositional Defiant Disorder – ODD) of een normoverschrijdend-gedragsstoornis (Conduct Disorder – CD)

Ik wil graag hulp
voor mijn kind

Ik wil graag hulp voor mijn kind

Herkennen van opstandig gedrag (ODD/ CD)

Het verschil tussen af en toe een boze bui en een gedragsstoornis als ODD of CD tekent zich geleidelijk af. Als tegendraads of zelfs agressief gedrag vaker voorkomt, gedurende een langere periode, dan worden de gevolgen hiervan op verschillende manieren zichtbaar. Ouders hebben het gevoel geen grip meer te hebben op de situatie, schoolprestaties komen onder druk te staan en vriendjes of vriendinnetjes blijven weg.  Kort gezegd, als de nadelige gevolgen van het gedrag groeien en steeds meer de overhand krijgen, dan is er waarschijnlijk sprake van een ODD of een CD gedragsstoornis.

Wat helpt bij opstandig gedrag (ODD/ CD)

Eerst zal door middel van onderzoek vastgesteld worden of er daadwerkelijk sprake is van een agressieve of opstandige gedragsstoornis. Daarbij wordt ook gekeken of er wellicht sprake is van comorbiditeit met ADHD. In aansluiting daarop biedt ComeniusGGZ een behandelprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun ouders. Dit programma is erop gericht om het probleemgedrag te verminderen, enerzijds door de opvoedvaardigheden van ouders te versterken en anderzijds de sociale vaardigheden van het kind of de jongere te verbeteren. Ook is het mogelijk jongeren ouder dan 12 jaar behandeling te bieden gericht op het versterken va gewenst gedrag, waarbij ook ouders worden betrokken.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws