divider

Wat zijn psychosomatische klachten?

Wanneer een kind of jongere lichamelijke klachten ervaart waarvoor geen aanwijsbare oorzaak is te vinden, dan kan er sprake zijn van psychosomatische klachten. Oftewel: psychische klachten die zich lichamelijk (somatisch) uiten. De officiële naam hiervoor is SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)

De klachten die kinderen en jongeren met SOLK ervaren zijn niet ingebeeld;  ze zijn echt. Vaak zijn ze van grote invloed op het dagelijks leven van zowel het kind zelf, de ouders als het hele gezin. Het kan leiden tot bedlegerigheid, (volledig) schoolverzuim, niet meer kunnen uitoefenen van hobby’s, sociale isolatie, angst en bezorgdheid.

Doordat de pijnen en uitvalklachten zo reëel en levensecht voelen is het vaak lastig voor te stellen dat ook psychische factoren een rol kunnen spelen. Vaak ontstaat daarbij ook het gevoel niet serieus genomen te worden.

Psychosomatische klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Het kan te maken hebben met stress, maar ook met rouw, angst, depressie etc.

Psychosomatische klachten zijn psychische klachten die zich lichamelijk (somatisch) uiten. Het kind of de jongere heeft last van levensechte pijnen of uitvalverschijnselen, maar artsen kunnen geen lichamelijke oorzaak vinden.

Doordat de pijnen en uitvalklachten zo reëel en levensecht voelen is het voor de meeste mensen vaak moeilijk te accepteren dat ook psychische factoren een rol kunnen spelen. Ze hebben vaak het gevoel dat de artsen hun klachten niet serieus nemen.

Psychosomatische klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Het kan te maken hebben met stress, maar ook met rouw, angst, depressie etc.

Ik wil graag hulp
voor mijn kind

Ik wil graag hulp voor mijn kind

Herkennen van psychosomatische klachten

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar. Dat wil zeggen dat geestelijke spanning kan leiden tot lichamelijke pijn of uitval. Stress kan bijvoorbeeld zorgen voor hoofdpijn, nekklachten etc. Lichamelijke klachten kunnen op hun beurt ook weer leiden tot stress. Zo kan iemand die lichamelijk ziek is ook depressief worden.

Het herkennen van psychosomatische klachten gebeurt vaak pas in een laat stadium. Dat heeft niks te maken met de onwil of onkunde van artsen. Men komt immers met lichamelijke klachten en dus gaat de arts in eerste instantie ook op zoek naar een lichamelijke oorzaak. Wanneer de huisarts en zelfs de specialisten geen lichamelijke oorzaak kunnen vinden, verwijst de huisarts vaak door naar de geestelijke gezondheidzorg, bijvoorbeeld ComeniusGGZ.

Wat helpt bij psychosomatische klachten?

De behandeling van deze klachten zal enerzijds gericht zijn op het leren omgaan met de klacht(en), anderzijds op het veranderen van de eigen reacties die het in stand houden. Dit kan een positieve uitwerking hebben op het functioneren van het kind of de jongere en de klachten kunnen hierdoor afnemen. Er zal ook aandacht uitgaan naar het versterken van het zelfbeeld en het vergroten van de autonomie van het kind, zodat ook dagelijkse bezigheden weer opgepakt kunnen worden.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws