divider

Wat is emotieregulatie?

Emotieregulatie is het op een goede manier kunnen omgaan met je emoties en het kunnen uiten er van. Kinderen hebben deze vaardigheid niet vanzelf, tijdens het opgroeien moeten ze dit leren. Wanneer dit door omstandigheden (bijvoorbeeld door eigen temperament of door voorbeelden uit de directe omgeving) niet goed lukt kan dit leiden tot emotieregulatie problematiek. Kinderen en jongeren zijn dan erg gevoelig voor emoties, ze reageren heel sterk op stress-situaties en na een opwindende situatie duurt het lang voordat de rust in het gedrag terugkeert. Hierdoor zie je dat kinderen en jongeren impulsief kunnen reageren, of emoties juist opkroppen en vaak lang in een emotionele toestand blijven hangen. Het goed kunnen omgaan met emoties heeft een grote invloed op het welbevinden, het zelfvertrouwen en sociale contacten.

Ik wil graag hulp
voor mijn kind

Ik wil graag hulp voor mijn kind

Herkennen van emotieregulatie problemen

Emotieregulatie problemen komen op verschillende manieren tot uiting, waarbij leeftijd een grote rol speelt. Als een peuter gaat huilen omdat hij zijn speeltje niet krijgt kijkt niemand daar van op. Als een puber gaat huilen omdat er kaas op zijn boterham zit in plaats van hagelslag is dat opmerkelijk. Het is dus heel belangrijk om te kijken naar welk gedrag leeftijdsadequaat is en wanneer het problematisch is. Gedragingen die kunnen duiden op emotieregulatieproblematiek zijn:

  • Regelmatig woedeaanvallen of driftbuien
  • Snel geduld verliezen
  • Moeite om met teleurstellingen om te gaan
  • Overstuur raken wanneer taken te moeilijk worden
  • Fouten niet toegeven
  • In de ogen van anderen overdreven reageren op een situatie of probleem

Wat helpt bij emotieregulatie problemen?

Voor de omgeving zijn vaak de emoties zelf niet het probleem, als wel het daaruit voortvloeiende gedrag. Een kind mag bijvoorbeeld boos zijn, maar als het daarbij gaat schoppen en slaan is dat niet wenselijk. Bij de behandeling van emotieregulatieproblematiek dient onderscheid te worden gemaakt tussen emotie en gedrag. Het is belangrijk dat kinderen leren dat het gedrag dat voortkomt uit hun emoties soms niet wenselijk of passend is, maar dat hun gevoelens er altijd mogen zijn. Binnen de behandeling gaat ook aandacht uit naar het herkennen en begrijpen van de gevoelens, waarna besproken én geoefend wordt hoe je deze op een andere manier kunt uiten.

De moeite met het reguleren van emoties komt voor bij kinderen met ADHD en autisme, maar ook bij kinderen waarbij geen diagnose is of kan worden gesteld. Wanneer een kind moeite heeft met het reguleren van meerdere prikkels en vaardigheden (zintuiglijke prikkels, motoriek en gedrag) kan er sprake zijn van een regulatiestoornis. ComeniusGGZ biedt naast individuele behandelingen ook
groepsbehandelingen voor kinderen en jongeren van  8 tot en met 17 jaar.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws