divider

Wat is autisme?

Autisme laat zich niet makkelijk omschrijven. Dat komt doordat autisme op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting kan komen. Om deze reden wordt tegenwoordig de verzamelterm autismespectrumstoornis (ASS) gebruikt. ASS is een overkoepelende term voor vijf verschillende soorten stoornissen: autistische stoornis, de stoornis van Asperger, de desintegratieve stoornis, het syndroom van Rett en PDD-NOS.

Autismespectrumstoornissen zijn voor een groot deel erfelijk bepaald, maar kunnen ook door invloeden van buitenaf ontstaan, bijvoorbeeld door zuurstofgebrek bij de geboorte of een virale infectie tijdens de zwangerschap.

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Herkennen van autisme

Comenius GGZ

Alle autismespectrumstoornissen hebben twee belangrijke kenmerken gemeen. Mensen met ASS:

  • hebben beperkingen in de sociale communicatie
  • laten zich herhalend gedrag zien

Het tonen van zich herhalend gedrag kan blijken uit het overmatig vasthouden aan routines, een grote gevoeligheid voor veranderingen en een intense gefixeerdheid op ongebruikelijke voorwerpen.

Symptomen van ASS zijn al op jonge leeftijd aanwezig. De symptomen worden vaak pas als zodanig herkend wanneer ze leiden tot probleemgedrag. Dit begint meestal rond de tijd dat een kind voor het eerst naar school gaat.

Wat helpt bij autisme?

Autismespectrumstoornissen zijn niet te genezen, maar er zijn wel manieren om de problemen die voort kunnen komen uit ASS te beperken. Kinderen met autismespectrumstoornissen hebben veel baat bij structuur. Wanneer een kind of jongere opgroeit in een gestructureerd gezin kan dat als beschermende factor werken, waardoor er geen probleemgedrag bestaat. Probleemgedrag komt ook minder voor bij kinderen en jongeren met een hoge intelligentie.

Kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen kunnen voor behandelingen terecht bij Comenius. Doordat de problematiek zeer uiteenlopende uitingsvormen heeft is in alle gevallen grondige diagnostiek nodig. Om die manier kunnen we de uiteindelijke behandeling het beste afstemmen op de specifieke situatie van een kind of jongere.

De uiteindelijke behandeling wordt dus op maat gemaakt. Bij de behandeling wordt niet alleen rekening gehouden met het kind of de jongere maar ook met het hele systeem daaromheen (het gezin, de school etc.). De behandeling kan onder andere bestaan uit psycho-educatie. Met psycho-educatie krijgt het kind of de jongere en zijn of haar ouders inzicht in het probleem en hoe hier het beste mee om gegaan kan worden. Op de sociale vaardigheden te verbeteren kan er ook gebruik worden gemaakt van een training sociale vaardigheden. Cognitieve gedragstherapie kan voor veel kinderen en jongeren ook een uitkomst bieden. Het is in ieder geval van belang dat de behandeling aansluit op de wensen en behoeften van het kind of de jongere.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws