divider

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Met een vergoede dyslexiebehandeling richten we ons op het behandelen van ernstige enkelvoudige dyslexie. U kunt ook bij ComeniusGGZ terecht als er sprake is van milde of lichte dyslexie. Behandeling hiervoor wordt echter niet vergoed. Voor meer informatie over de behandeling van milde/lichte dyslexie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

ComeniusGGZ heeft een eigen behandelprogramma ontwikkeld voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Hiervoor hebben wij het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) gekregen.

De behandelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie verlopen volgens een protocol met vaste modules. Het gaat om het Protocol Diagnostiek en Behandeling Blomert 2.0 (2013). Met dit protocol behouden we aandacht en ruimte voor aanpassing voor ieder kind. De behandeling wordt dus afgestemd op wat het kind nodig heeft.

Heeft mijn kind EED?

Heeft mijn kind EED?

Voor wie is de dyslexiebehandeling geschikt?

Deze dyslexiebehandeling is geschikt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud met de diagnose ernstig enkelvoudige dyslexie. In de dyslexiebehandeling staat het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden centraal. Uitleg over dyslexie en wat dat betekent voor het kind is eveneens heel belangrijk (psycho-educatie). Het doel is het leren omgaan met dyslexie, de achterstanden te verkleinen en een voldoende stabiel niveau te behalen om zelfstandig te kunnen functioneren.

Praktische informatie

Het behandeltraject bestaat uit verschillende behandelingen, bij benadering 40 tot 60 sessies. Deze vinden plaats op de praktijk of op school (onder schooltijd). Er wordt regelmatig geëvalueerd en getoetst. Hoe vaak dit gebeurt is afhankelijk van de afspraken met de betreffende gemeente en de voortgang van de behandeling (bij benadering na 18 behandelingen). De uitkomsten worden besproken met de ouder(s) en school.

Het kind krijgt iedere week huiswerk mee om de aangeboden stof te oefenen en herhalen. Dat betekent dat hij of zij dagelijks thuis en op school moet oefenen. Hierdoor is de afstemming met ouders en school erg belangrijk. De oefeningen worden deels aangeboden via de computer.

Wanneer na een dyslexieonderzoek is vastgesteld dat er sprake is van ernstig enkelvoudige dyslexie, wordt deze behandeling volledig vergoed door de gemeente.

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met:

Uitgelicht nieuws