divider

Wat is een Persoonlijkheidsonderzoek?

Het persoonlijkheidsonderzoek is gericht op het sociaal en emotioneel functioneren van het kind/de jongere. Als onderzoeksmiddelen maakt de onderzoeker gebruik van testen, vragenlijsten, tekeningen, spel en gesprekken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het:

  • zelfbeeld
  • gezinsbeleving
  • kwaliteit van het contact
  • stemmings- of angstfactoren,
  • identiteitsontwikkeling
  • het omgaan met en inzicht hebben in sociale relaties
  • sociale vaardigheden

Ik wil mijn kind laten onderzoeken

Voor wie is een Persoonlijkheidsonderzoek geschikt?

ComeniusGGZ neemt persoonlijkheidsonderzoeken af bij kinderen en jeugdigen tot en met 23 jaar. Het onderzoek wordt afgenomen wanneer er vragen of zorgen zijn rondom het sociaal-emotioneel functioneren en het gedrag van een kind of jongere.

Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de persoonlijkheid en mogelijke stoornissen in de persoonlijkheidsontwikkeling. Aan de hand van de in beeld gebrachte sterke en zwakke vaardigheden kan er uitleg en behandeling gegeven worden, zodat ouders en hun kind beter snappen wat er aan de hand is en hoe hier mee om te gaan.

foto-ernstig-enkelvoudige-dyslexie

Praktische informatie

Persoonlijkheidsonderzoek is meestal een onderdeel van een uitgebreider psychologisch onderzoek en wordt met een juiste verwijzing of beschikking vergoed (zie Vergoedingen).

Ik wil mijn kind
laten onderzoeken

Wordt dit onderzoek vergoed?

Wordt dit vergoed?

Uitgelicht nieuws