divider

Wat is een intelligentieonderzoek (IQ-onderzoek)?

Er zijn veel verschillende omschrijvingen van het begrip intelligentie. Het heeft onder andere te maken met wat iemand allemaal weet, kan en hoe diegene problemen kan analyseren en oplossen. Intelligentie is één van de belangrijke voorspellers van schoolprestaties.

Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende delen van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden iemand misschien meer moeite heeft.
Daarnaast ontstaat er tijdens het testen een beeld van:

 • de werkhouding (zoals inzet en motivatieaspecten)
 • de wijze van informatieverwerking (denk- en leerstrategieën)
 • de concentratie
 • de taakspanne
 • emotionele factoren
 • of er sprake is van faalangst.

Ik wil dat mijn kind wordt onderzocht

Voor wie is een Intelligentieonderzoek geschikt?

De intelligentieonderzoeken van ComeniusGGZ kunnen afgenomen worden bij peuters, kleuters, basisschoolleerlingen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten en volwassenen. Per leeftijdscategorie wordt een passende intelligentietest gekozen.

IQ-testen worden over het algemeen afgenomen als onderdeel van een breder onderzoek, bijvoorbeeld naar aandacht- of concentratieproblematiek, leerproblemen (bijv. dyslexie) of autisme. Vergoeding door de gemeente is afhankelijk van de zorgvraag. Het is ook mogelijk alleen een IQ-onderzoek af te laten nemen, bijvoorbeeld wanneer:

Praktische informatie

Er zijn verschillende intelligentietesten waar Comenius GGZ gebruik van maakt:

 • WISC-III-NL – Wechsler Intelligence Scale for Children-III
 • WISC-V-NL – Wechsler Intelligence Scale for Children-V
 • RAKIT-2 – Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest 2
 • WPSSI-III-NL – Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
 • WNV – Wechsler Non Verbal
 • WAIS – Wechsler Adult Intelligence Scale

Afhankelijk van de leeftijd, vraagstelling en doel wordt bepaald welke test het meest passend is.
Voorafgaand aan de test vindt een (telefonische) intake plaats, daarna volgt het daadwerkelijke onderzoek wat ongeveer twee uur in beslag neemt. Er volgt binnen twee weken een (telefonisch) adviesgesprek, waarin de resultaten worden besproken en toegelicht. Ouders ontvangen vervolgens het onderzoeksverslag.

Ik wil dat mijn kind
wordt onderzocht

Uitgelicht nieuws