Nieuwe IQ test in gebruik bij ComeniusGGZ

 In Geen filter, Intelligentieonderzoek, Neuropsychologischonderzoek, Nieuws, niveaubepalingonderwijs, Ontwikkelingsanamnese, persoonlijkheidsonderzoek, schoolobservatie

Onlangs werd de nieuwe intelligentietest KIQT+ gelanceerd en met plezier kondigen wij aan dat ComeniusGGZ ook met deze test gaat werken.

De KIQT+, oftewel de Kinder IQ Test Plus, is er voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. De test werd ontwikkeld vanuit de waarneming dat bestaande tests vaak niet toereikend waren en dat de behoefte aan maatwerk groot was. De werking van deze test is optimaal bij een IQ van 105 tot 170. Het werken met deze nieuwe test geeft ons de mogelijkheid om kinderen met een (vermoedelijk) zeer hoge intelligentie nog beter testen en om nog gerichter te kunnen adviseren.

En wat natuurlijk ook belangrijk is: de KIQT+ is heel uitdagend en leuk om te doen!

Wat de KIQT+ anders maakt dan andere intelligentietesten:

  • betrouwbare meting van de intelligentie tot een IQ van 170;
  • ook geschikt voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben;
  • beter geschikt voor kinderen met AD(H)D, ASS, verminderd gehoor, kleurenblindheid, dyslexie, dyscalculie, faalangst, perfectionisme of moeite met tijdsdruk;
  • houdt er rekening mee dat kinderen ’te moeilijk’ kunnen denken.
  • legt minder nadruk op capaciteiten die deels voortkomen uit opvoeding, zoals woordenschat.

Neem voor meer informatie over KIQT+ contact met ons op. Wij vertellen u graag meer!

NB. De normering is zeer zorgvuldig tot stand gekomenen en de test is ter beoordeling aan de COTAN aangeboden. Wij menen dat de test zo’n goede aanvulling is op alle overige (meet)instrumenten dat we de test al inzetten waar wij dat nodig vinden.
Recent nieuws