divider

Gezin

Ons zorgaanbod is altijd maatwerk en wordt afgestemd op de behoeften van het gezin. Over het algemeen zien onze zorgvormen er uit zoals hieronder omschreven. Binnen ons zorgaanbod wordt er altijd aandacht besteed aan:

 • psycho-educatie
 • versterken van opvoedvaardigheden
 • vergroten van de probleemoplossende vaardigheden van alle
  gezinsleden
 • verbeteren van onderlinge communicatiepatronen en het helpen
  oplossen van problemen van ouders die het opvoeden in de weg staan

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG kan worden ingezet bij meerdere opvoedvragen van het gezin. Vaak zijn deze opvoedvragen complex en zijn ze (deels) gerelateerd aan psychische problematiek van een kind of jeugdige dan wel (één van de) opvoeders.

In het begin zullen wij langskomen bij het gezin om samen met hen een plan te maken en mee te kijken in het gezin. Dit wordt de oriëntatiefase genoemd. Na deze fase bespreken wij samen met het gezin de doelen waar we in de veranderfase aan zullen gaan werken. In de veranderfase starten wij met bezoeken aan het gezin om aan de opgestelde doelen te werken. Van opvoeders wordt een actieve rol verwacht. Tijdens de afbouwfase is het gezin toe aan meer zelfstandigheid en bouwen wij de frequentie van afspraken af, om hen uiteindelijk met vertrouwen zelfstandig verder te laten gaan.

Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)

PPG wordt ingezet bij gezinnen waarbinnen één of meerdere opvoedvragen zijn. Vaak zijn deze opvoedvragen praktisch van aard en hebben opvoeders behoefte aan licht intensieve ondersteuning. Denk hierbij aan vragen rondom het aanpassen van omgeving bij jeugdigen met een AD(H)D diagnose, vragen rondom opstandig gedrag van een kind of jeugdige of vragen rondom het verbeteren van positieve interacties binnen het gezin.

Video Home Training (VHT)

Video Home Training wordt ingezet met als doel het herstellen van passend en goed afgestemd contact en daarbij positieve interacties tussen opvoeders en jeugdigen. VHT wordt vanuit ComeniusGGZ ingezet bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Bij VHT worden meerdere video opnames gemaakt van interacties tussen opvoeder(s) en kind(eren). Met ouders worden de opnames geanalyseerd en besproken, met als doel hen inzicht te verschaffen in de interacties binnen het gezin.
VHT kan los worden ingezet, maar kan ook dienen als onderdeel van een IAG of PPG traject. Indien wenselijk is het ook mogelijk om één of twee opnames op school te maken en deze na te bespreken met de leerkracht.

Coaching op school

Wanneer jeugdhulp in een gezin wordt ingezet is er ook altijd contact met school. Als er op school behoefte is aan meer ondersteuning, waarbij een jeugdhulpverlener ook in de klas aanwezig is, dan kan dit naast een gezinstraject in worden ingezet. Het doel hiervan is om de leerkracht te coachen in de omgang met het gedrag van het kind en om in de klas met het kind aan behandeldoelen te werken. De inzet van jeugdhulp op school is altijd in combinatie met jeugdhulp in de thuissituatie.

Individuele- en groepsinterventies voor het kind of de jeugdige

Zoals beschreven in de Richtlijnen Jeugdhulp bieden wij, indien dat nodig is, naast ouderbegeleiding, ook individuele- en groepsinterventies. De interventies die door onze jeugdhulpverleners worden aangeboden zijn vooral preventief van aard. Ze dragen bij aan het mogelijk voorkomen dat gedrags- en sociaal-emotionele problemen die veelvuldig voorkomen bij kinderen en jeugdigen uitmonden in stoornissen. De individuele interventies die wij aanbieden zijn onder andere:

 • Psycho-educatie – Voorlichting over bepaalde klachten (bijvoorbeeld ADHD, stemmingsproblematiek, faalangst) en hoe het kind of jeugdige daarmee het beste kan omgaan;
 • Cognitieve gedragstherapie – Kortdurende individuele begeleiding gericht op gedrags- en sociaal emotionele problemen;
 • Alles Kidzz – Een individuele op maat aangeboden sociaal cognitieve gedragsinterventie voor kinderen met (externaliserende) gedragsproblemen thuis. Ze krijgen regelmatig straf op school en/of thuis en ze zijn vaak betrokken bij ruzies.

Voor sommige kinderen kan het helpend zijn deel te nemen aan een groepstraining. De groepstrainingen die deel uit maken van ons zorgaanbod voor kinderen en jeugdigen zijn onder andere:

 • Faalangsttraining – ‘Je bibbers de baas’ heeft als doel het verminderen van faalangst bij kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, door hen verschillende vaardigheden aan te leren waardoor ze beter kunnen omgaan met hun angst;
 • Sociale vaardigheidstraining –Door de training leren kinderen of jeugdigen positief naar zichzelf en anderen te kijken, waardoor ze minder  sociale stress hebben, meer zelfvertrouwen hebben en beter hun grenzen kunnen aangeven;
 • Emotie regulatietraining – De training is bedoeld voor jongeren die hun gedrag en emoties moeilijk kunnen reguleren, waardoor zij regelmatig in de problemen komen en daarom veelvuldig een emotioneel beroep doen op hun omgeving;
 • Vrienden – Het programma is gericht op het verbeteren van angst- en depressieve stemmingsklachten waardoor mogelijk het ontwikkelen van een angst- of depressieve stemmingsstoornis kan worden voorkomen.

Ik wil graag
jeugdhulp

Welke zorg biedt ComeniusGGZ nog meer?