divider

Elk gezin is uniek een heeft andere verwachtingen, eisen en gewoonten. Vanuit ComeniusGGZ houden wij rekening met de normen en waarden die belangrijk zijn in het gezin en bouwen wij voort op wat al goed gaat. Dit met als doel om het gezin sterker te maken en hen het vertrouwen te geven om zelfstandig verder te kunnen en op te voeden zonder intensieve hulpverlening. ComeniusGGZ biedt hulp aan kinderen, jeugdigen en hun opvoeders. Dit kan  op verschillende manieren gebeuren: thuis of op één van onze locaties, individueel of als gezin. In sommige gevallen is hulp bij de opvoeding niet voldoende  of niet de juiste oplossing voor de problemen. Als uw kind bijvoorbeeld een psychische problemen of een psychische stoornis heeft, dan kan behandeling  binnen de geestelijke gezondheidszorg helpen. Indien er meer nodig is kan de Generalistische basiszorg van ComeniusGGZ ingezet worden. In geval van complexe psychische / psychiatrische problematiek kan de Specialistische zorg van PsyMens betrokken worden.

Wij vinden belangrijk dat het op alle levensgebieden van een kind goed gaat. Omdat een kind voor een groot deel van de tijd op school zit werken wij ook altijd samen met school. Hoe dit wordt vormgegeven is afhankelijk van de hulpvragen en gestelde behandeldoelen.

Waarom het netwerk betrekken?

Een netwerk blijft en kan een langdurige ondersteunende rol bieden of als vangnet dienen op momenten dat dit nodig is. Omdat hulpverlening kortdurend  aansluit bij het gezin en maar tijdelijk van invloed is binnen het gezin is het belangrijk dat het netwerk wordt betrokken.

ComeniusGGZ motiveert daarom opvoeders om actief op zoek te gaan naar ‘belangrijke anderen’ in de omgeving omdat ze het gezin kunnen helpen bij het  behalen van de behandeldoelen. Hoe intensief dit er uit ziet wordt altijd in overleg met het gezin bekeken.

Ik wil graag
Jeugdhulp

Voorbeeld casus

Ga naar individuele behandelingen

Uitgelicht nieuws