divider

Wat is een Faalangst-reductietraining?

Faalangst is de angst om te falen, tekort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen. Deze angst kan erg sterk zijn en het gedrag van kinderen en jongeren enorm beïnvloeden. De faalangst-reductietraining biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om beter met hun angsten om te gaan en de angsten te doen verkleinen.

In deze groepsbehandeling wordt aan de hand van een protocol aandacht besteed aan het herkennen en erkennen van de eigen angsten. Zo leren ze bij zichzelf faalangstsignalen herkennen. Ze leren niet in paniek te raken als er een angst oproepende gebeurtenis aankomt en hoe ze zich in dit soort situaties kunnen ontspannen.
Aan de hand van het zogenaamde G-schema (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg) worden helpende gedachten geformuleerd. Hier zal ook mee worden geoefend, zodat kinderen en jongeren gaan ervaren hoe gedachten van invloed zijn op gevoel en gedrag. Er worden ook ontspanningsoefeningen aangeboden en met de kinderen en jongeren uitgezocht hoe die toepasbaar zijn op momenten van stress en faalangst. Het doel is dat ze door zelfcontrole invloed krijgen op hun eigen gedachtegang en daarmee hun faalangst kunnen verminderen of zelfs doen verdwijnen.

Voor wie is de Faalangst-reductietraining geschikt?

De faalangst-reductietraining is geschikt voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar en voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar die blokkeren op momenten dat ze moeten presteren. Er is ook een programma voor eindexamenkandidaten.

Praktische informatie

De faalangst-reductietraining is een groepsbehandeling. Bij het indelen van de groepen houden we rekening met de leeftijd en het soort faalangst van de deelnemers. Zo ontmoeten de kinderen en jongeren ook lotgenoten en weten ze dat ze niet de enige zijn die tegen dit soort problemen aanlopen.

Hier komt een CTA in de regel te staan

Ik wil graag hulp
voor mijn kind

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met: