divider

Wat is een Assertiviteitstraining/ emotie-regulatiegroep?

Je emoties, gedachten en gedrag worden constant door elkaar beïnvloed. Daarom is het belangrijk dat je zelf de controle kunt houden over je emoties. Als dat niet goed lukt, bijvoorbeeld door een hoge gevoeligheid voor (emotionele) prikkels, dan kunnen je emoties soms hoog oplopen, waardoor je in de problemen komt. De assertiviteitstraining/ emotie-regulatiegroep is erop gericht om inzicht te krijgen in je eigen gedrag en om te leren hoe je emoties en gedrag beter in de hand kunt houden. Ook leer je dat er onder de meeste omstandigheden keuzemogelijkheden zijn en er andere manieren zijn om met (lastige) situaties om te gaan dan die je jezelf hebt aangeleerd.

Voor wie is de assertiviteitstraining / emotie-regulatiegroep geschikt?

De assertiviteitstraining / emotie-regulatiegroep is bedoeld voor kinderen van circa 8 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 17 jaar, die moeite hebben om hun gedrag en emoties onder controle te houden, waardoor zij regelmatig in de problemen komen.

Praktische informatie

De assertiviteitstraining / emotie-regulatiegroep is een groepsbehandeling. Bij het indelen van de groepen houden we rekening met de leeftijd en het soort problematiek van de deelnemers. Zo ontmoeten de kinderen en jongeren ook lotgenoten en weten ze dat ze niet de enige zijn die tegen dit soort problemen aanlopen.

Hier komt een CTA in de regel te staan

Ik wil graag hulp
voor mijn kind

  • “Jij maakt het verschil. Nogmaals dank dat je onze zoon zo snel én letterlijk én figuurlijk gezien hebt. Door jou hebben we nu een heel andere zomervakantie, we kunnen verder!”

  • “Dankjewel voor het verslag. Wij willen je nogmaals danken voor je positieve en vriendelijke manier van zijn. Daarbij ben ik je nog meer dankbaar dat je ook nog tijd hebt kunnen maken om dit zo snel te kunnen onderzoeken.”

  • “Bedankt voor je aandacht en inzet!”

  • “Heel veel dank voor wat u voor mij heeft gedaan. Het mooiste is dat ik op school nu zelf boeken mag kiezen en ik mag naar de masterclass. Bedankt!!!”

Samenwerking met: