divider

Het werkgeheugen is een belangrijk onderdeel van ons brein dat we dagelijks gebruiken. Het stelt ons in staat om dingen te onthouden en te doen. Vooral bij actieve denkprocessen speelt het werkgeheugen een belangrijke rol. Zo helpt het ons onder andere om herinneringen op te roepen, nieuwe informatie op te slaan of bij het maken van rekensommen. Het werkgeheugen wordt ook wel omschreven als “actieve concentratie”.

Hier volgen een aantal voorbeelden van handelingen waarbij het werkgeheugen van belang is:

  • vasthouden van concentratie
  • nieuwe informatie tot je nemen en kunnen toepassen
  • lezen, begrijpen wat je net gelezen hebt en informatie selecteren
  • luisteren naar andere mensen en op een gepaste manier reageren
  • instructies onthouden en onthouden wat de volgende stap is bij handelingen die uit een opeenvolging van activiteiten bestaat
  • organiseren van het dagelijks leven, onthouden wat je moet meenemen en onthouden wanneer bepaalde dingen plaatsvinden
  • hebben van tijdsbesef en kunnen plannen
  • controle hebben over impulsief gedrag

Wanneer het werkgeheugen niet goed genoeg is ontwikkeld of om een bepaalde reden is aangetast kan dit voor veel problemen zorgen. Op school zullen de prestaties bijvoorbeeld tegenvallen. Niet vanwege de intelligentie of motivatie, maar doordat het concentreren, lezen en verwerken van informatie teveel van een kind of jongeren. Door middel van de Cogmed kan het werkgeheugen getraind worden.