IQ-test

 715,00

Categorie:

Beschrijving

Wat is een IQ-onderzoek?

Met een intelligentieonderzoek, ook wel IQ-onderzoek genoemd, worden de cognitieve capaciteiten van iemand in kaart gebracht.

IQ-testen worden over het algemeen afgenomen als onderdeel van een breder onderzoek, bijvoorbeeld naar aandacht- of concentratieproblematiek, leerproblemen (bijv. dyslexie) of autisme. Vergoeding door de gemeente is afhankelijk van de zorgvraag.

Redenen voor een IQ-onderzoek

Er is een mogelijkheid om een IQ-onderzoek uit te voeren als dit geen deel uitmaakt van een breder onderzoek. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn:

  • Het kind of de jongere komt niet goed mee in de klas en de vraag speelt of de cognitieve capaciteiten daarin een rol spelen.
  • Het beeld dat u heeft van uw kind komt niet overeen met de resultaten.
  • Om te onderzoeken of er sprake is van onderpresteren.
  • Als hulp bij niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs.

Bij dit onderzoek gaat het niet alleen om de totale IQ-score, maar ook om de meer en minder sterke deelvaardigheden (verbale vaardigheden, oplossend vermogen, ruimtelijk inzicht, werkgeheugen etc.)

Tijdens de afnamen van de test wordt ook een beeld gevormd van de:

  • Werkhouding (zoals inzet en motivatieaspecten)
  • Wijze van informatieverwerking (denk- en leerstrategieën)
  • Concentratie
  • Taakspanne

De test wordt in een één op één situatie afgenomen door een orthopedagoog of psycholoog en bestaat uit vragen en opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Voor wie is dit IQ-onderzoek geschikt?

De intelligentieonderzoeken van ComeniusGGZ kunnen afgenomen worden bij peuters, kleuters, basisschoolleerlingen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs, studenten en volwassenen. Per leeftijdscategorie wordt een passende intelligentietest gekozen. Prijzen kunnen derhalve afwijken.

Prijs:
Leeftijdscategorie van 7 t/m 16 jaar: € 715,-
Leeftijdscategorie van 4 t/m 6 jaar: €825 ,-– tot €950,-

Duur:
Afhankelijk van test en leeftijd