Dyslexieonderzoek (Niet-EED)

 1.250,00

Categorie:

Beschrijving

Wat is een Dyslexieonderzoek (Niet-EED)?

Wanneer een kind niet voldoet aan de criteria voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en wel moeite heeft met spellen en/of lezen kan er sprake zijn van een milde variant van dyslexie. Ook wanneer er sprake is van (een vermoeden van) andere problematiek (ADHD, Autisme) kan onderzoek naar dyslexie gedaan worden.

Redenen voor Dyslexieonderzoek (Niet-EED)

Als een kind of jongere niet in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek naar EED, maar wel moeite heeft met lezen en spellen kan onder een aantal voorwaarden toch onderzoek gedaan worden naar dyslexie. Er moet sprake zijn van:

  • Achterstand (het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen van het kind, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd wordt).
  • Didactische resistentie (het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan ook wanneer voorzien wordt in adequate remediërende instructie (Remedial Teaching)* en oefening).

*remediërende instructie: er moet gedurende een periode van 3 tot 6 maanden extra remediërende begeleiding zijn gegeven voor lezen en/of spelling. Dit moet vastgelegd zijn in handelingsplannen. Zit uw kind in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dan wordt ervan uit gegaan dat er voldoende onderwijs en remediërende instructie heeft plaatsgevonden en zijn handelingsplannen niet noodzakelijk.

Voor wie is Dyslexieonderzoek geschikt?

Dyslexie-onderzoek kan worden afgenomen bij kinderen van 6 tot 23 jaar die voldoen aan bovenstaande criteria.

Duur: het onderzoek neemt afhankelijk van de onderzoeksopzet (wel of geen aanvullend intelligentieonderzoek) één tot twee dagdelen in beslag.