Informatie van ComeniusGGZ over het Coronavirus

 In Nieuws

Informatie update per 19 maart 2020

(click here for English version)

Voor onze patiënten en ouders:

De afgelopen dagen hebben ook bij ons in het teken gestaan van het Corona-virus. Hoe kunnen wij onze zorg zo goed en veilig mogelijk bieden? We hebben daarom een aantal belangrijke beslissingen genomen. We zetten ze voor u onderstaand op een rijtje.

Zorg op maat via telefoon en beeldbellen

Onze locaties zijn nog wel geopend, maar minder bemand. Wij geven er de voorkeur aan om onze patiënten te spreken via de telefoon en via de webcam. Ook kan er voor gekozen worden om met behulp van mailcontact of via daartoe speciaal ontwikkelde internetapplicaties behandeld te worden.

Internettherapie of (psycho-)therapie met behulp van beeldbellen en telefoon effectief

U vraagt zich wellicht af, of therapieën geboden via de diverse digitale kanalen (internet, telefoon en beeldbellen) effectief zijn. Wij kunnen u gerust stellen. In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan internationaal maar ook in ons eigen land naar de effectiviteit van (psycho-)therapie met behulp van beeldbellen, telefoon en internettherapie in combinatie met e-mailcontacten. De resultaten van die onderzoeken laten zien dat internettherapie en (psycho-)therapie via beeldbellen niet onderdoet voor (psycho-)therapie op de gebruikelijke manier. Er zijn ook onderzoeken gedaan die specifiek hebben gekeken naar zorg op maat via de telefoon. Daaruit bleek dat de telefoon ook een goed passend alternatief is. Het meeste onderzoek is gedaan onder volwassenen, maar bij kinderen en jeugdigen blijkt in toenemende mate, dat deze manieren van werken (afhankelijk van de leeftijd) ook ingezet kunnen worden.

Groepsbehandelingen worden per direct omgezet in individuele behandelingen

Ook patiënten die een groepstherapie krijgen worden verder behandeld tijdens deze crisisperiode. Zij kunnen hun behandeling op individuele basis voortzetten. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen en jeugdigen.

Welk medium wordt ingezet wordt met u besproken

Uw behandelaar stemt met u af met behulp van welk medium of combinatie van media (telefoon, email, beeldbellen of online therapie) uw behandeling of dat van uw kind wordt voortgezet. Ook onze psychodiagnostische onderzoeken gaan gewoon door. Met name bij kinderen en jeugdigen zijn die belangrijk, om een goed beeld te krijgen van de klachten die ze hebben. De onderzoeken worden zoveel mogelijk door middel van de verschillende digitale kanalen gedaan met behulp van daartoe geschikte en betrouwbare onderzoeksmethoden.

Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor onze maatregelen, die allen in het teken staan van het zo goed mogelijk continueren van de patiëntenzorg onder uitdagende omstandigheden.

Voor wat betreft onze no-show regeling kunnen we u aangeven dat deze niet van toepassing is indien uw consult wordt omgezet in een digitale afspraak. Uiteraard verwachten we dat u op het afgesproken tijdstip voor de therapeut bereikbaar bent.

 

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen inzake het Coronavirus heeft ComeniusGGZ tot de volgende maatregelen besloten. Deze gelden in ieder geval tot en met 31 maart, omstandigheden kunnen echter snel veranderen. We houden u via de website op de hoogte.

Uitgangspunt is dat we bij ComeniusGGZ proberen behandelingen en onderzoeken gewoon door te laten gaan. Mocht een behandeling of onderzoek onverhoopt geen doorgang vinden dan hoort u dat voortijdig van ons.

Wel hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen.

 • Fysiek contact tussen patiënt en behandelaar wordt vermeden;
 • Er wordt in de behandelkamer extra afstand gehouden;
 • Behandelaren wassen na ieder consult de handen;
 • Deurklinken worden regelmatig afgenomen.

Daarnaast geldt het volgende:

 • In geval een behandelaar niet op de vestiging aanwezig is maar wel werkzaam is zullen behandelingen telefonisch, via mailcontact of via beeldbellen worden uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover van te voren geïnformeerd;
 • Als u klachten heeft van de luchtwegen, koorts (vanaf 38 graden) en veel moet hoesten blijft u thuis. Indien u daartoe in staat bent zal de behandeling telefonisch dan wel via beeldbellen worden uitgevoerd. U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat.
 • Groepsbehandelingen gaan door als behandelaren klachtenvrij zijn. Deelname aan een groepsbehandeling kan uiteraard uitsluitend als u zelf ook klachtenvrij bent.
 • Psychodiagnostische onderzoeken zullen worden afgenomen door behandelaren die op de vestiging aanwezig zijn. Dit kan dus een andere behandelaar zijn dan de behandelaar die eerder stond ingepland. Dit vanwege het feit dat deze onderzoeken op locatie dienen plaats te vinden.

Verder gelden voor uw veiligheid en om verspreiding te voorkomen de algemene maatregelen:

 • Regelmatig handen wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Geen handen schudden;
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt.

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijkt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Recommended Posts
0