divider

Klachten en geschillen

Wij doen te allen tijden ons best om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u dit het beste met uw behandelaar bespreken. Vaak leidt een gesprek al tot een oplossing.

CTA doorlinken
naar zorgvraag

Behandelwachttijd

Wilt u dit niet of heeft het gesprek niet geholpen, dan kunt u contact opnemen met het Hoofd Behandeling van de vestiging. Wordt ook hiermee uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u contact opnemen met de directeur behandelzaken òf een klacht indien bij de klachtenfunctionaris van ComeniusGGZ.

Voor de afhandeling van klachten en geschillen kan het nodig zijn dat een externe klachtenfunctionaris of geschillencommissie een afschrift van het dossier met relevante informatie krijgt. Hiervoor vragen we eerst jouw specifieke schriftelijke toestemming.

0